IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 1,05 mld zł we wrześniu

ISBNews
12.10.2017 13:05
A A A


Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń do krajowych funduszy inwestycyjnych było dodatnie we wrześniu i wyniosło 1 049 mln zł, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

"Warto zauważyć, że wrzesień był niezmiernie ciekawy, jeśli chodzi o zainteresowanie funduszami w ogóle, bez względu na to, czy skutkowało ono nabyciami czy umorzeniami. Ponad 10 mld zł samej sprzedaży brutto to wynik najlepszy od marca 2015 roku. To kolejny pozytywny sygnał dla rynku" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. 

Izba podkreśliła, że co prawda nieco ponad 1 mld zł wpłat nie jest tak dobrym wynikiem, jak w sierpniu (wtedy wpłacono rekordową w tym roku sumę 1,9 mld zł), ale dziewiąty miesiąc z rzędu nieprzerwanych wpłat, jest również świetną wiadomością dla przedstawicieli TFI.

"We wrześniu najwięcej działo się w funduszach gotówkowych i rynku pieniężnego oraz funduszach akcyjnych. Te pierwsze, kolejny miesiąc z rzędu mogą pochwalić się żółtą koszulką lidera. Przyciągnęły do siebie +0,7 mld zł, a licząc od początku roku wartość nowo wpłaconych środków przekroczyła +4 mld zł. Inwestorzy preferowali tu przede wszystkim fundusze uniwersalne. Fundusze gotówkowe przedsiębiorstw oraz typowo skarbowe zanotowały niewielkie wartości ujemne" - czytamy w raporcie. 

Wysoką popularnością cieszyły się również fundusze akcji. Jednak równie chętnie wypłacano z nich środki i w konsekwencji finalne saldo wyniosło -0,3 mld zł. Obroniły się za to fundusze akcyjne sektorowe, które zanotowały kilkumilionowe dodatnio saldo wpłat i umorzeń, podano w materiale.

"Prawie krok w krok z funduszami gotówkowymi i rynku pieniężnego szły w ubiegłym miesiącu fundusze dłużne. +0,6 mld zł salda nabyć i umorzeń to dobry wynik, podobny do tego osiągniętego w sierpniu. Wynik, dodajmy, który jednocześnie został osiągnięty przy prawie dwukrotnie wyższej popularności (mierzonej zarówno wartością wpłat, jak i wypłat) niż w poprzedzającym miesiącu. Stabilne, nieprzerywane wpłaty pozwoliły tej grupie wyjść na pozycję tegorocznego wicelidera, jeśli chodzi o pozyskanie nowej gotówki z kieszeni inwestorów (+3,3 mld zł)" - czytamy dalej. 

Według IZFiA, miesiąc zakończył się pozytywnie dla funduszy mieszanych. Mimo wysokich, w porównaniu do sierpnia, umorzeń funduszy aktywnej alokacji oraz funduszy stabilnego wzrostu, cała grupa funduszy mieszanych wyszła na plus, osiągając wynik niecałych +0,2 mld zł. Co ciekawe w tym roku jeszcze ani razu nie zanotowały one odpływu środków.

"Warto również odnotować, że wrześniowe wyniki nie zostały zaburzone żadnymi większymi zdarzeniami jednorazowymi: saldo funduszy dedykowanych wyniosło zaledwie -60 mln zł" - podsumowała w raporcie IZFiA. 

(ISBnews)