Bumech powołał spółkę odpowiedzialną za zagranicę - Bumech International

ISBNews
12.10.2017 16:39
A A A


Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Bumech, w ramach strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2016 ? 2020 w aspekcie działalności na rynkach międzynarodowych, podjął uchwałę o powołaniu Bumech International (BI). Uchwała przewiduje zmiany umowy spółki zależnej Bumech ? Technika Górnicza, w tym jej dokapitalizowanie oraz zmianę nazwy na Bumech International.

"Bumech International będzie odpowiedzialny za prawidłową realizację i rozliczanie kontraktów zagranicznych w grupie kapitałowej emitenta, w tym nadzór w imieniu emitenta nad BCG (kontraktem czarnogórskim). BI docelowo będzie pozyskiwał kontrakty i prowadził zagraniczne sprawy operacyjne grupy kapitałowej Bumech. Wzmocnione zostanie także planowanie strategiczne, realizacja projektów oraz sprzedaż" - czytamy w komunikacie.

Powołanie BI wpisuje się także w zawartą z Famurem umowę o wzajemnej współpracy, wskazano.

Do realizacji projektu Bumech International spółka pozyskała Michała Kończaka, byłego wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który posiada bogate doświadczenie w biznesie międzynarodowym, w tym unikalne kompetencje w zakresie zarządzania spółkami w byłej Jugosławii - zna zasady rachunkowości i finansów funkcjonujące tamże. Pracując dla jednego z londyńskich funduszy inwestycyjnych, zarządzał kilkoma przedsiębiorstwami, min. Hutą Stali w Niksicu ? czarnogórskiej miejscowości, w której Bumech realizuje obecnie kontrakt wydobywczy, podano także.

"Biorąc również pod uwagę plany znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych w polskim górnictwie, spółka zależna będzie mogła w pełni wykorzystać posiadane przez siebie unikalne, aktywne referencje pozwalające na samodzielne konkurowanie na rynku usług górniczych w Polsce i zagranicą" - podkreślono. 

Powołanie ww. spółki jest jednym z elementów "Strategii rozwoju grupy kapitałowej Bumech na lata 2016 ? 2020, która została przyjęta przez zarząd i pozytywnie zaopiniowana przez RN Bumechu jesienią 2016 roku, a przewiduje rozwój i uporządkowanie grupy kapitałowej emitenta w ramach trzech obszarów funkcjonalnych grupy: 1. aktywności międzynarodowej, 2. sfery produkcyjnej, 3. działalności górniczej, podsumowano.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)