Kalendarium ISBnews

ISBNews
12.10.2017 18:29
A A A


PIĄTEK, 13 października

--09:00: Ostatni dzień posiedzenia Sejmu

--14:00: GUS opublikuje dane dot. obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2017 r.

--14:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za wrzesień

 

PONIEDZIAŁEK, 16 października

--10:00: Premiera raportu "Polacy o Firmach Rodzinnych 2017"--14:00: NBP poda dane o bilansie płatniczym za sierpień

--14:00: GUS opublikuje wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2016 r.

 

WTOREK, 17 października

--VII edycja BIG DATA & AI: Think Big Congress, dzień I

--10:00: Konferencja prasowa Bowimu nt. wyników i strategii

--10:00:Śniadanie prasowe Deloitte pod tytułem: Polski sektor budowlany ? etap umiarkowanego optymizmu?

--Konferencja Pracodawcy RP pt. "Zdrowe oszczędności. Jak poprawiać efektywność polskiej ochrony zdrowia?"

--11:00: Śniadanie prasowe Związku Pracodawców STRATERA MED. nt. Jak szpitale zarządzają zapasami lekowymi?  Czy obniżają koszty zwiększając ryzyko dla pacjenta?

--12:00: Posiedzenie Rady Ministrów m.in. ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, i projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

--14:00: GUS opublikuje dane dot. przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 r.

 

ŚRODA, 18 października

--III Kongres Energetyczny, dzień I

--VII edycja BIG DATA & AI: Think Big Congress, dzień II

--11:30: Otwarcie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy Gaz-Systemu w Hołowczycach

--14:00: GUS opublikuje dane dot. wskaźników cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej (PPI) we wrześniu 2017 r.; dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 r.,  dynamiki sprzedaży detalicznej we wrześniu 2017 r., koniunktury konsumenckiej w październiku 2017 r., budownictwa mieszkaniowego w okresie I-IX 2017 r.

 

CZWARTEK, 19 października

--III Kongres Energetyczny, dzień II

-- Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, dzień I

--09:00: Spotkanie prasowe w związku z publikacją raportu Banku Światowego o sytuacji ekonomicznej w regionie Europy i Azji Środkowej

--09:00-15:00: Dzień inwestorski Adiuvo Investments

 

(ISBnews)