NBP: Firmy planują dalszy wzrost cen produktów i usług w IV kwartale 2017 r.

ISBNews
16.10.2017 11:22
A A A


Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa planują zwiększanie cen swoich produktów i usług, zarówno zasięgu takich podwyżek, jak i ich średniej wysokości, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Z badań NBP wynika, że niepewność przedsiębiorstw co do kierunku i siły przyszłej inflacji nie zmniejsza się.

"Po dwóch kwartałach wyhamowania prognoz wzrostu cen surowców i materiałów w IV kw. przedsiębiorstwa przewidują ich dalszy wzrost. Wzrost cen surowców jest istotnym czynnikiem wzmocnienia planów podwyżek cen własnych produktów i usług. Wydaje się, że przedsiębiorstwa widzą nadal przestrzeń dla podwyżek cen swoich produktów i usług w reakcji na wzrost cen surowców, ponieważ w dalszym ciągu zjawisko to nie jest postrzegane jako jedna z podstawowych barier rozwoju. Można więc oczekiwać, że w kolejnych kwartałach dynamiki cen produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa nadal będą rosnąć. Odsetek przedsiębiorstw prognozujących jednocześnie wzrost cen własnych i cen surowców wzrósł i znajduje się na poziomie długookresowej średniej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw."

Według ankietowanych przedsiębiorstw, w dłuższym okresie inflacja nie powinna dalej przyspieszać. Przyczyną przewidywanego wzrostu cen są głównie oczekiwane podwyżki cen surowców.

"Wzrostowi inflacji sprzyjają jednak również rosnący szybko popyt, malejące zapasy i coraz wyższe oczekiwania płacowe pracowników" - czytamy dalej. 

We wrześniu 2017 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2483 podmioty wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

(ISBnews)