Oferta Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł powyżej budżetu

ISBNews
16.10.2017 15:36
A A A


Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Torpol złożył jedyną ofertę, wartą 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto, w postępowaniu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podała spółka. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 221,4 mln zł brutto.

"Mając powyższe na uwadze emitent będzie informował w trybie kolejnego raportu bieżącego o dalszych istotnych etapach ww. postępowania, w tym w szczególności o decyzji zamawiającego w zakresie ewentualnego wyboru oferty złożonej przez spółkę lub alternatywnie o unieważnieniu postępowania" - czytamy w komunikacie.

Przetarg prowadzony jest zamówienia publicznego sektorowego (negocjacje z ogłoszeniem). Jego przedmiotem jest "Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu pn. Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie".

Termin realizacji inwestycji wskazany w złożonej ofercie został określony na listopad 2019 roku, a okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został określony na 36 miesięcy, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r. 

(ISBnews)