Elemental Holding wyemitował obligacje serii F o łącznej wartości nom. 40 mln zł

ISBNews
17.10.2017 08:29
A A A


Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Elemental Holding dokonał emisji obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł w ramach Programu Emisji Obligacji, podała spółka.

"Zgodnie z zatwierdzonymi warunkami emisji obligacji, spółka wyemitowała w dniu 16 października 2017 roku 40 000 obligacji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje nie mają formy dokumentu, są emitowane i obejmowane po wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Wykup obligacji nastąpi najpóźniej 16 października 2021 roku. Elemental Holding dokona częściowego wykupu obligacji 16 października 2020 roku poprzez redukcję wartości nominalnej każdej obligacji o 500 zł. Płatność odsetek będzie następowała dwa razy w roku, każdego 16 kwietnia i 16 października. Pierwszym dniem wypłaty odsetek jest 16 kwietnia 2018 r., a ostatnim 16 października 2021 r., który jest jednocześnie dniem wykupu. Wysokość odsetek jest określona wg. zmiennej stopy procentowej obliczanej w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M powiększony o marżę 2,7%, podano także.

Po przeprowadzeniu emisji spółka złoży wnioski o dopuszczenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

"Środki pozyskane w ramach emisji obligacji zabezpieczają rozwój spółki, a nasze obecne działania skupiają się na zapewnieniu stabilności tego procesu. Do końca roku uruchomimy zakład przetwarzania układów drukowanych w Bydgoszczy, podtrzymujemy również plany akwizycyjne: w tym roku chcemy sfinalizować zakup dwóch spółek zagranicznych, które dadzą nam ekspozycję geograficznie na pięć państw. Obie akwizycje sfinansujemy w całości ze środków własnych. Zadłużenie jest na stabilnym, satysfakcjonującym poziomie" - powiedział prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)