Bowim planuje nakłady inwestycyjne na ok. 57,3 mln zł w strategii na 2017-2020

ISBNews
17.10.2017 08:51
A A A


Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Strategia Bowimu na lata 2017-2020 zakłada wzmocnienie pozycji spółki na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych. W ramach jej realizacji planowane są nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości ok. 57,3 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę obiektów logistycznych, rozważane są także akwizycje.

"Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy Bowim planowane na lata 2017-2020 w celu realizacji strategii wynoszą ok. 57,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Całkowite nakłady, jakie zostały do tej pory poniesione na rozbudowę centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu zawierające część budowlaną oraz wymianę parku maszynowego to 12,3 mln zł.

Do końca bieżącego roku spółka planuje budowę nowej hali magazynowej oraz budowę infrastruktury pod magazyn wysokiego składowania. Środki planowane na te inwestycje to 5,7 mln zł. Kolejnym etapem, który rozpocznie się w 2018 r., jest budowa magazynu wysokiego składowania, pozwalającego na pionowe magazynowanie ok. 4 tys. ton wyrobów stalowych. Koszt budowy tego magazynu wyniesie według planów ok. 6,2 mln zł, podano w komunikacie.

Spółka zależna Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. rozpoczęła budowę centrum magazynowo-dystrybucyjnego wraz z infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec - Podstrefa Rzeszów. Inwestycja ta, w łącznej w kwocie 6,2 mln zł. Budowa centrum magazynowo-handlowego zgodnie z harmonogramem ma się zakończyć z początkiem 2018 r.

"Kolejnym elementem planu inwestycyjnego przewidzianym do uruchomienia w bieżącym roku jest otwarcie magazynu składowego (tranzytowego) na terenie spółki zależnej Passat-Stal w Płocku. Planowany koszt w wysokości ok. 0,4 mln zł, finansowany będzie ze środków własnych. Otwarcie ww. magazynu składowego pozwoli spółce zależnej na sprawniejszą realizację dostaw dla klientów mających swoje zakłady przetwórcze w środkowej i północnej Polsce, a dodatkowo wpisuje się on w strategię otwarcia sieci lokalnych składów dystrybucyjnych przeznaczonych dla małych i detalicznych klientów Bowim SA" - czytamy dalej.

Kolejne cele na lata 2018-2020 to:

- Doprowadzenie kolei do centrum logistyczno-magazynowego w Sosnowcu. Koszt tej inwestycji szacowany jest na kwotę ok. 10 mln zł (finansowanie kredytem inwestycyjnym);

- Zakup maszyny do cięcia poprzecznego blach w kręgu .Planowany koszt inwestycji to ok. 15 mln zł (finansowanie środkami zewnętrznymi oraz własnymi);

- Wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych poprawiających zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowanie operacyjne spółki. Planowany koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł (finansowanie środkami zewnętrznymi oraz własnymi);

- Otwarcie sieci lokalnych składów handlowych w głównych miastach Polski, gdzie obecnie spółka posiada biura handlowe. Docelowo zarząd zakłada, iż realizacja tego zamierzenia powinna do roku 2020 zwiększyć przychody spółki o ok. 10%, a ze względu na wysoką marżowość detalicznej dystrybucji wyrobów - pozytywnie wpłynie na osiąganą rentowność.

"Zarząd spółki aktywnie analizuje rynek w celu potencjalnego dokonania przejęć i akwizycji spółek wpisujących się w powyższą część strategii" - czytamy dalej.

Nadrzędnym celem przyjętej przez spółkę strategii na lata 2017-2020 jest wzmocnienie pozycji na kluczowych rynkach dystrybucji wyrobów hutniczych.

"Jako główne zadania na lata 2017-2020 spółka wyznaczyła sobie utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu przychodów poprzez dalszy rozwój zarówno organiczny, jak i wertykalny, prowadzący do ciągłego zwiększenia udziału w rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w tym również poprzez ekspansję na rynki zaopatrywane dzisiaj przez mniejszych dostawców i dystrybutorów oraz poprawę rentowności dzięki zwiększeniu ekspozycji na bardziej marżowe segmenty rynku" - czytamy w materiale.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)