MR: Polska otrzyma 809 mln euro w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG

ISBNews
17.10.2017 15:40
A A A


Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Polska otrzyma ok. 809,3 mln euro w ramach III edycji tzw. Funduszy Norweskich i EOG, podało Ministerstwo Rozwoju. Nasz kraj, podobnie jak w poprzednich edycjach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

"Cieszymy się, że udało się nam się dziś przypieczętować wysiłki wszystkich stron biorących udział w rozmowach i osiągnąć polityczne porozumienie, które pozwoli na uruchomienie III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Jest to bardzo ważne z uwagi na priorytety kolejnej edycji, związane z ochroną środowiska, badaniami naukowymi czy rozwojem lokalnym" - powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Łącznie na III edycję Funduszy Norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom, podano także.

"W wyniku negocjacji osiągnięto kompromis polityczny w zakresie wszystkich obszarów wsparcia III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Znalazły się wśród nich m. in.: środowisko i zmiany klimatu, innowacyjność, rozwój miast, nauka, kultura, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie publiczne i wymiar sprawiedliwości" - czytamy dalej.

Programy w poszczególnych obszarach, będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, obszar "społeczeństwo obywatelskie", zarządzany będzie przez darczyńców, za pośrednictwem Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Ważnym elementem Funduszy Norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej.

Podpisanie umów pomiędzy Polską a państwami-darczyńcami w sprawie wdrażania Funduszy norweskich i EOG, nastąpi do końca 2017 r.  Umożliwi ono podjęcie prac zmierzających do uruchomienia poszczególnych programów, wskazano.

Fundusze Norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Głównym celem tych funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Pierwsza edycja funduszy przewidziana była na lata 2004-2009. Wówczas dla Polski przeznaczono kwotę ponad 528 mln euro. Zrealizowano 413 projektów i programów.

Obecnie finalizowana jest druga edycja funduszy, w której dofinansowano ok. 1400 projektów. Łączna suma środków na lata 2009-2014 dla Polski to 578,1 mln euro. W ramach drugiej edycji zrealizowano m.in. takie projekty jak:

- Wielkopolska Onkologia ? poprawa oraz dostosowanie diagnostyki i terapii nowotworów do trendów demograficzno-epidemiologicznych;

- prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku;

- Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta ? remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim w  Łazienkach Królewskich w Warszawie;

- Ochrona siedlisk foki szarej oraz morświna na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego;

- Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce;Przebudowa kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki w Warszawie, przypomina resort.

(ISBnews)