Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego wpływu na wynik operacyjny w IV kw

ISBNews
17.10.2017 17:48
A A A


Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Bogdanka podpisała porozumienie w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów spółki co skutkować będzie dodatnim jednorazowym wpływem na wynik operacyjny w wysokości ok. 110 mln zł w IV kw. 2017 r., podała spółka.

"Dzisiejsze porozumienie ze związkami zawodowymi oznacza, że w Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węgłowych dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów. W najbliższych dniach, po ostatecznym wejściu w życie ustawy, będziemy informować zainteresowanych w jaki sposób można złożyć wniosek o rekompensatę wynikającą z wprowadzonej ustawy. Na poziomie finansów spółki oznacza to możliwość dokonania zmian w saldzie rezerw, skutkujące jednorazowym pozytywnym wpływem na zysk operacyjny w czwartym kwartale tego roku" ?  powiedział prezes Krzysztof Szlaga, cytowany w komunikacie.

Spółka wyjaśnia, że zawarcie porozumienia związane jest z przyjętą 12 października br. przez Sejm ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Dzięki jego zawarciu, również emeryci i renciści z Bogdanki będą mieli prawo do rekompensaty w wysokości 10 tys. zł netto.

"W wyniku zawartego porozumienia zmianie ulegnie saldo posiadanych przez spółkę rezerw, co skutkować będzie jednorazowym dodatnim wpływem na wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r. w wysokości ok. 110 mln zł. Ostateczna zmiana salda rezerw, o których mowa powyżej zostanie oszacowana przez aktuariusza i przedstawiona w raporcie okresowym spółki za rok 2017" - podano także.  

LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)