Grupa Azoty podjęła uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln akcji PDH Polska

ISBNews
18.10.2017 14:23
A A A


Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę w sprawie nabycia 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska o łącznej wartości 94 mln zł, poinformowała spółka.

"Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 9,4 mln sztuk akcji imiennych nowej emisji serii D spółki PDH Polska o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 94 mln zł. Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska" - czytamy w komunikacie.

Objęcie nowych akcji imiennych serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia przez spółkę PDH Polska oferty, podano także.

"Emitent dokona wniesienia wpłat na nowe akcje według poniższej zasady: kwotę 23,5 mln zł do dnia 1 marca 2018 roku; kwotę 70,5 mln zł do dnia 1 września 2018 roku" - czytamy dalej.

W celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, zarząd wystąpi do rady nadzorczej o wyrażenie stosownej zgody, podsumowano.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)