Bank Pekao zdecydował o emisji obligacji podporządkowanych na 1,25 mld zł

ISBNews
20.10.2017 08:13
A A A


Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Bank Pekao po zakończeniu budowy księgi popytu podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych oraz o przeznaczeniu środków z emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających banku, podało Pekao. Jednocześnie bank zdecydował o zwiększeniu wartości nominalnej emisji do łącznie 1,25 mld zł.

"Jednocześnie zarząd banku informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 1 mld zł do 1,25 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu;
2. Łączna wartość nominalna emisji: 1 250 000 000 zł;
3. Jednostkowa wartość nominalna emisji: 1 000 zł;
4. Oprocentowanie obligacji: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększoną o ustaloną marżę w wysokości 1,52%;
5. Format emisji: 10NC5, obligacje z dziesięcioletnim okresem wykupu, z zastrzeżoną opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF;
6. Cena emisyjna równa wartości nominalnej;
7. Data emisji: 30 października 2017 r.;
8. Data wykupu: 29 października 2027 r, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w pkt 5;
9. Ewidencja i obrót: ewidencja obligacji podporządkowanych będzie prowadzona przez KDPW, obligacje podporządkowane zostaną wprowadzone na rynek ASO Catalyst, podano również.

22 września bank podał, że zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych o maksymalnej wartości nominalnej 1 mld zł.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)