GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 27,9% r/r do 308 mln zł w I poł. 2017 r.

ISBNews
20.10.2017 14:35
A A A


Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrósł o 27,9% r/r do 308 mln zł w I poł. 2017 r., przy wzroście przychodów operacyjnych o 21,6% do 1 822,8 mln zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Na wynik finansowy netto w wysokości 308 mln zł złożyły się zyski 51 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 324 mln zł i straty 10 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 16 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik finansowy brutto TFI w I poł. 2017 r. wyniósł 382,6 mln zł i był wyższy o 27,8% w stosunku do roku poprzedniego.

Koszty działalności operacyjnej TFI wzrosły o 19,9% r/r do 1 444,7 mln zł.

Według stanu na 30 czerwca 2017 r. wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła 309 444,8 mln zł (wzrost o 2,8% w stosunku do I poł. 2016 r.), z tego aktywa:

- funduszy inwestycyjnych zamkniętych wyniosły 156 079,9 mln zł (spadek o 1,2%); udział tej grupy funduszy w aktywach ogółem zmniejszył się z 52,5% do 50,4%;;

- otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 100 108,4 mln zł (wzrost o 12,8%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 29,5% do 32,4%;

- specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 53 256,5 mln zł; ich udział w aktywach ogółem zmniejszył się do 17,2%, wobec 18,0% przed rokiem.

W końcu czerwca 2017 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 925 funduszy inwestycyjnych (o 12 więcej niż przed rokiem). Liczba otwartych funduszy inwestycyjnych wyniosła 44 (43 przed rokiem), liczba specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych wzrosła z 51 do 53. W grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych liczba funduszy zwiększyła się z 819 do 828, podano także w materiale.

(ISBnews)