ARP uruchamia nabór na granty dla MŚP na licencje technologiczne

ISBNews
20.10.2017 15:36
A A A


Warszawa, 20.10.2017 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) w ramach Programu Inteligentny Rozwój "Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii" uruchomiła nabór na granty dla MŚP na pokrycie kosztów transferu technologii w zakresie innowacji produktowej lub procesowej o wartości 10 mln zł, poinformowała instytucja. ARP zamierza przeznaczyć na ten cel 70 mln zł do 2023 r.

"Głównym założeniem otwartych innowacji jest tworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorców i jednostek naukowych, które posiadają zasoby technologiczne, z małymi i średnimi firmami, które mogą te technologie wykorzystać w swojej działalności. Dzięki temu wzmacniają swoją przewagę konkurencyjną i budują kulturę innowacyjności. To szczególnie ważne z uwagi na rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju każdej gospodarki. MŚP stanowi najbardziej aktywną grupę beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój. W 2016 r. aż 87% podpisanych umów dotyczyło właśnie tego sektora. Liczę na to, że w przyszłym roku liczba umów będzie jeszcze większa m.in. dzięki działaniom ARP" - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz cytowana w komunikacie.

W ramach grantu możliwy będzie zakup licencji lub praw własności do innowacyjnej technologii, a także skorzystanie ze wsparcia merytoryczne prowadzone w ramach usług doradczych oraz działania promujące ideę otwartych innowacji. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 70% kosztów nabycia technologii przez MSP.

"Drzwi Agencji Rozwoju Przemysłu, zawsze były otwarte na innowacje, dzisiaj tylko oficjalnie o tym przypominamy i zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. U progu czwartej rewolucji przemysłowej wdrażanie w firmach innowacyjnych rozwiązań jest nieuniknione, jeśli chcemy utrzymać tempo rozwoju i konkurować na rynkach zagranicznych. ARP włącza się we wsparcie tego procesu. Dlatego w ciągu najbliższych sześciu lat na transfer technologii chcemy przeznaczyć 70 mln zł. Dodatkowo blisko 30 mln poświęcimy na usługi doradcze. Liczę na to, że te środki zostaną dobrze wykorzystane" - powiedział prezes ARP Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

Wnioski konkursowe muszą spełniać warunki innowacyjności (rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju przez mniej niż 3 lata lub skali międzynarodowej - mniej niż 5 lat), a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów powinna wynosić 100 tys. zł, maksymalna - 4 mln zł, podano również.

(ISBnews)