Fitch potwierdził ratingi A- i AA+(pol) Gliwic z perspektywą stabilną

ISBNews
23.10.2017 14:13
A A A


Warszawa, 23.10.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi IDR Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że Gliwice utrzymają dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki długu, pomimo presji na wydatki operacyjne" - czytamy w komunikacie.

Ratingi odzwierciedlają oczekiwania Fitch, że w latach 2017-2019 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z nadwyżką operacyjną wynoszącą średnio 150 mln zł (około 14% dochodów operacyjnych), co będzie powyżej średniej z lat 2011-2016 (120 mln zł). Prognozę oparto na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków będą rosły, w związku ze spodziewanym wzrostem gospodarki Polski.

Agencja spodziewa się, że wydatki operacyjne przyspieszą w drugiej połowie 2017 r. w związku z nieustającą presją na wzrost wydatków, w szczególności oświacie. w związku z wprowadzoną reformą oraz w związku z rosnącą presją na wzrost wynagrodzeń w wyniku ogólnego trendu rynkowego. Fitch spodziewa się również umiarkowanego przyspieszenia wydatków majątkowych, zwłaszcza w IV kw. 2017 r., jednak nie wyklucza, że część wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięta na rok następny.

"W konsekwencji, zakładamy, że w 2017 r. miasto wykona budżet zbliżony do zrównoważonego. Natomiast w latach 2018-2019 deficyt budżetowy Gliwic wyniesie 3%-5% dochodów ogółem w związku z realizacją nowych projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych przewidzianych na lata 2014-2020" ? czytamy dalej.

Fitch przewiduje, że w latach 2017-2019 wydatki majątkowe Gliwic mogą wynieść łącznie 1 mld zł (średnio 26% wydatków budżetowych), poniżej średniej z lat 2011-2016 wynoszącej 34%, kiedy to miasto realizowało Drogową Trasę Średnicową. Podobnie jak w latach poprzednich, Fitch spodziewa się, że Gliwice będą finansować większość wydatków majątkowych (około 80%) z nadwyżek bieżących, sprzedaży majątku oraz bezzwrotnych dotacji na inwestycje dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego, co ograniczy zapotrzebowanie na finansowanie długiem.

"Fitch zgodnie ze scenariuszem prognoz zakłada, że zadłużenie bezpośrednie miasta w latach 2018-2019 wyniesie 30%-35% dochodów bieżących, czyli wzrośnie w porównaniu do 26% lub 269 mln zł spodziewanych na koniec 2017r. (285 mln zł na koniec 2016r.). Fitch zakłada, że w latach 2018-2019 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną mocne pomimo wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie 15%-20% nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej wyniesie 2-3 lata (1,8 roku spodziewane na koniec 2017r.), czyli znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu wynoszącego do 18 lat" ? podano także.

Agencja podkreśla, że struktura zadłużenia nie wywiera dużej presji na budżet miasta, ponieważ prawie całe zadłużenie, wg stanu na koniec III kw. 2017 r., pochodzi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jest nisko oprocentowane oraz ma długi termin zapadalności. Fitch spodziewa się, że Miasto w latach 2017-2019 wykorzysta część wolnych środków na finansowanie inwestycji, jednak jego płynność pozostanie dobra.

Agencja zakłada, że w latach 2017-2019 dochody podatkowe Gliwic będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy (3,5% rocznie).

(ISBnews)