Rawlplug zawrze umowę sprzedaży FPiN Wapienica i znaków tow. za 21 mln zł

ISBNews
25.10.2017 08:12
A A A


Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Rawlplug ustalił ostateczne warunki, na jakich dojdzie do podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica oraz umowy sprzedaży znaków towarowych "Globus" i "Glotech" wykorzystywanych przez Fabrykę i posiadanych przez Koelner Rawlplug IP (spółkę zależną Rawlplug). Łączna cena sprzedaży wynosi 21 mln zł, a łączny wpływ sprzedaży i wyłączenie z konsolidacji Fabryki na skonsolidowany wynik netto Grupy za IV kwartał 2017 r. wyniesie minus 6,5 mln zł, podano także.

"Cena sprzedaży powyższych aktywów tj. udziałów i znaków towarowych oraz wpływ ich sprzedaży na wynik netto za IV kwartał 2017 roku w jednostkowych sprawozdaniach finansowych spółek sprzedających będą przedstawiały się następująco:
- udziały w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o.: cena sprzedaży 13,7 mln zł, wpływ na sprawozdanie finansowe emitenta - zysk netto ok. 1,3 mln zł,
- znaki towarowe: cena sprzedaży 7,3 mln zł, wpływ na sprawozdanie finansowe Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. - strata netto ok. 2,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Łączny wpływ sprzedaży znaków towarowych oraz sprzedaży udziałów i wyłączenia z konsolidacji spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica na skonsolidowany wynik netto grupy kapitałowej Rawlplug S.A za IV kwartał 2017 roku wyniesie minus 6,5 mln zł, podano także.

"Podpisanie ww. umów nastąpi w najbliższych dniach, o czym emitent poinformuje odrębnym raportem. Na wniosek inwestora jego nazwa zostanie podana w momencie podpisania ostatecznych umów" - czytamy dalej.

O rozpoczęciu procesu mającego na celu zbadanie możliwości pozyskania inwestora dla spółki zależnej Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. Rawlplug informował 29 sierpnia 2016 roku.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją.

(ISBnews)