Zysk netto Grupy Lotos wzrósł r/r do 618,75 mln zł w III kw. 2017 r.

ISBNews
26.10.2017 08:30
A A A


Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 618,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 379,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Na wyniki finansowe grupy kapitałowej Lotos w 3kw. 2017 roku największy wpływ miały:
* Surowce i produkty:
- segment produkcji i handlu - wzrost o ok. 42% r/r poziomu modelowej marży rafineryjnej, pozytywnie wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w III kw. 2017 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 750 mln zł; wzmocnionego przez poprawę popytu na rynku lokalnym spowodowaną eliminacją szarej strefy w obrocie paliwami i wyższym wzrostem PKB
- segment wydobywczy - na wynik operacyjny segmentu wydobywczego pozytywnie wpłynął wzrost r/r notowań gazu ziemnego o 33,8% i ropy naftowej o 14,0%; powyższy wzrost notowań zniwelował wpływ spadku wydobycia na złożach norweskich
* Kursy walut
- deprecjacja dolara amerykańskiego względem złotówki o 1,6% kw/kw poskutkowała dodatnimi różnicami kursowymi z przeszacowania zadłużenia grupy kapitałowej Lotos" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 756,47 mln zł wobec 431,68 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w III kw. 2017 roku zysk operacyjny w wysokości 756,5 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 650,4 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 98,8 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 7,3 mln zł (głównie korekta niezrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej). Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO) za III kw. 2017 roku, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO) wyniósł 925,8 mln zł" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 262,57 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 5 660,04 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 1 187,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 711,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17 164,74 mln zł w porównaniu z 14 564,96 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 828,07 mln zł wobec 831,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)