Marvipol wyemituje obligacje do 50 mln zł, może zwiększyć emisję do 90 mln zł

ISBNews
26.10.2017 13:18
A A A


Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Zarząd Marvipolu podjął uchwałę w sprawie emisji w ramach subskrypcji niepublicznej do 5 000 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł z możliwością zwiększenia emisji do 9 000 obligacji i łącznej wartości emisji do 90 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z Grupy Marvipol.

"1. Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, oznaczone jako seria U.

2. Wielkość emisji ? do 5 000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 000 000 zł, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia przez zarząd emitenta emisji obligacji do 9 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej do 90 000 000 zł, najpóźniej na dwa dni robocze poprzedzające rejestrację obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

3. Dzień emisji obligacji - dzień rejestracji obligacji w trybie rozrachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. - zarząd emitenta zakłada, iż nastąpi to 13 listopada 2017 r.

4. Wartość nominalna jednej obligacji - 10 000 zł; cena emisyjna jednej obligacji - 10 000 zł" - czytamy w komunikacie. 

Marvipol podał także, że wykup obligacji nastąpi w 13 listopada 2020 r.  a spółka ma prawo dokonać, za dodatkowym wynagrodzeniem obligatariuszy, przedterminowych wykupów obligacji na własne żądanie poprzez zapłatę: 

- w dniu 13 maja 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, 

- w dniu 13 listopada 2019 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, 

- w dniu 13 maja 2020 r. kwoty pieniężnej w wysokości równej minimum 30% wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększone o marżę oraz dodatkowe wynagrodzenie wyliczane zgodnie z warunkami emisji obligacji serii U.

Zarząd spółki będzie się ubiegał o dopuszczenie obligacji serii U do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot. 

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2016 r. spółka miała 654 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)