MIB: Uzgodniono 230 tys. zezwoleń na przewozy drogowe do Rosji w 2018 r.

ISBNews
26.10.2017 16:22
A A A


Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Przedstawiciele Polski i Rosji uzgodnili kontyngent 230 tys. zezwoleń na przewozy drogowe dla każdej ze stron w 2018 r., w ramach którego polscy przewoźnicy otrzymają 70 tys. zezwoleń na przewozy do lub z krajów trzecich oraz 160 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne lub tranzytowe, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB).

"Odnieśliśmy sukces w niełatwych negocjacjach ze stroną rosyjską. Po raz pierwszy od 15 lat polscy przewoźnicy wiedzą, jaka liczba zezwoleń przysługiwać im będzie na przyszły rok. To zapewnia możliwość planowania operacji transportowych z dużym wyprzedzeniem" ? powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

"W wyniku negocjacji udało się nam uzyskać 230 tys. zezwoleń na przewozy drogowe do Federacji Rosyjskiej, w tym 70 tys. najbardziej pożądanych zezwoleń na kraje trzecie. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przewoźników. Jeszcze nigdy nie dysponowaliśmy tak dużą liczbą zezwoleń. Przypomnę, że w 2009 r. tych zezwoleń było w sumie 125 tys., w tym na kraje trzecie zaledwie 25 tys." ? dodał minister.

W dniach 24-25 października 2017 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie polsko?rosyjskiej komisji ieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Rozmowy dotyczyły kontyngentu zezwoleń na przewozy drogowe oraz warunków wykonywania operacji transportowych na terytorium obydwu państw. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Transportu FR, Inspekcji Transportu Drogowego, organizacji zrzeszających przewoźników i pracodawców transportu drogowego

Na rok 2018 uzgodniono kontyngent w wysokości 230 tys. zezwoleń dla każdej ze stron, w ramach którego polscy przewoźnicy otrzymają 70 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich oraz 160 tys. zezwoleń na przewozy dwustronne/tranzytowe. Przewoźnicy rosyjscy będą dysponowali 220 tys. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych oraz 10 tys. zezwoleń na kraje trzecie.

"Ustalony kontyngent na przewozy do/z krajów trzecich jest najwyższy w ramach dotychczasowych polsko-rosyjskich relacji. Zezwolenia te pozwalają polskim przewoźnikom na wykonanie przewozów drogowych głównie z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej i dalej w kierunku wschodnim, w czym specjalizują się polscy przewoźnicy drogowi" ? czytamy dalej.

Komisja zdecydowała także o przeprowadzeniu dodatkowej wymiany zezwoleń na 2017 r. Polscy przewoźnicy uzyskali dodatkowo 11 tys. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. Uzgodniono, że wszystkie zezwolenia z 2017 r. zachowają ważność do 28 lutego 2018 r.

Rozmawiano także na temat warunków wykonywania przewozów drogowych. Uzyskano zapewnienia strony rosyjskiej, że podczas powtórnej kontroli na terytorium Rosji nie może być podważana decyzja poprzedniej kontroli w zakresie określenia rodzaju przewozu i rodzaju wymaganego zezwolenia, podczas realizacji jednego przewozu, wskazano również w komunikacie.

Sytuacja w zakresie przewozów do Rosji jest na bieżąco monitorowana w ramach grupy roboczej ds. trudnych, podano także.

(ISBnews)