Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
26.10.2017 18:40
A A A


Ailleron podpisał umowę inwestycyjną z udziałowcami Hoteliga B.V.,dotyczącą przejęcie rozwiązania property management system (system zarządzania hotelem) wraz z modułami booking engine (silnik rezerwacyjny) oraz channel manager (moduł zarządzania kanałami sprzedaży) dla branży hotelarskiej (Hoteliga PMS), poinformowała spółka.

FTF Galleon kontrolowany przez Michała Sołowowa ogłosił wezwanie na 496 690 991 akcji Synthosa oferując po 4,78 zł za jedną akcję, poinformował wzywający.

Pharmena uzyskała od Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia do obrotu 1-MNA jako składnika nowej żywności na terenie Unii Europejskiej, podała spółka. Pozytywna opinia EFSA otwiera spółce drogę do wprowadzenia innowacyjnego suplementu diety stosowanego w profilaktyce miażdżycy i chorób sercowo-naczyniowych na rynki wszystkich krajów UE. 

BGŻ BNP Paribas Polska przeprowadził z powodzeniem migrację danych dawnego Sygma Banku Polska do systemu bankowości BGŻ BNP Paribas. Jest to ostatni element zamykający ponad 2,5-letni proces pełnej integracji, podał BGŻ BNP Paribas. 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzielił Astarcie siedmioletniego kredytu w wysokości do 25 mln USD na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań magazynowych, podała instytucja.

Orange Polska planuje złożyć w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) wniosek o możliwość stosowania dopłaty do roamingu, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Orange Polska podtrzymuje zapowiedź o wypłaszczeniu EBITDA w przyszłym roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Grupa Lotos chce zwiększyć liczbę stacji paliw i jakość ich lokalizacji, a sposobem osiągnięcia celu ok. 1 tys. stacji może być akwizycja, poinformował prezes Marcin Jastrzębski.

Na Centrum Marszałkowska - inwestycji realizowanej przez BBI Development i Warszawską Spółdzielnię Spożywców Społem Śródmieście w miejscu domu towarowego "Sezam" w Warszawie - zawieszono wiechę, podali inwestorzy. Budynek ma być oddany do użytku w II kw. 2018 r.

Grupa Lotos chce dokonać akwizycji złoża, by zahamować spadek wydobycia w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował prezes Marin Jastrzębski.

Zarząd Marvipolu podjął uchwałę w sprawie emisji w ramach subskrypcji niepublicznej do 5 000 sztuk obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł z możliwością zwiększenia emisji do 9 000 obligacji i łącznej wartości emisji do 90 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest finansowanie działalności deweloperskiej podmiotów z Grupy Marvipol.

Oferta konsorcjum z udziałem spółek zależnych Wasko (SPC-1), Pozbud T&R (SPC-2) i Herkulesa (SPC-3), warta 2 268 mln zł netto, została wybrana w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK, podały spółki.

mBank oczekuje, że koszt ryzyka w całym roku będzie nieco wyższy niż 60 pkt bazowych, poinformował wiceprezes Andreas Boeger. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Grupą Lotos kontrakt na sprzedaż gazu do 30 września 2020 r. z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata. Całkowita wartość zawartego kontraktu w przypadku jego obowiązywania przez 5 lat może wynieść około 3,1 mld zł, podało PGNiG.

mBank ma potencjał do wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok, ale decyzja będzie zależała od wymogów i zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie podziału zysków banków za br., poinformował wiceprezes Andreas Boeger. 

11bit Studios ustalił datę globalnej premiery gry "Tower 57" w wersji na komputery PC i Mac na 16 listopada 2017 r., podała spółka.

Milkiland Ukraine - spółka zależna Milkilandu - podpisał umowę restrukturyzacji zadłużenia w wysokości 301,7 mln UAH (9,7 mln euro) z First Ukrainian International Bank, podała spółka.

Ergis ocenia pozytywnie perspektywy na najbliższy rok, poinformował prezes Tadeusz Nowicki.

Infoscan w najbliższym czasie podpisze umowy i przeprowadzi pilotaż urządzenia MED Recorder na rynku amerykańskim, poinformował ISBnews prezes Infoscan Jacek Gnich. Plan przewiduje jego zakończenie w drugiej połowie grudnia br.

Wartość kredytów brutto w portfelu mBanku wyniosła 85,48 mld zł na koniec września 2017 r. i była wyższa o 2,6% w stosunku do końca czerwca br. i o 5,1% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5% kwartał wcześniej i 5,9% rok wcześniej.

Bank Zachodni WBK zamierza rozwijać się organicznie, ale ma podejście oportunistyczne do tematów przejęć, poinformował prezes Michał Gajewski. 

Bank Zachodni WBK zakłada dalszą poprawę wskaźnika koszty do dochodów (C/I), który wyniósł 43,5% na koniec III kw. br., poinformował członek zarządu Maciej Reluga. 

PKO Bank Hipoteczny wyemituje 27 października 2017 r. listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku, podała instytucja.

Marża odsetkowa netto Banku Zachodniego WBK wzrosła r/r do 3,87% na koniec III kw., a w ostatnim kwartale br. może jeszcze lekko poprawić się, poinformował członek zarządu BZ WBK Maciej Reluga. Bank chce utrzymać 2-cyfrowy wzrost wyniku z odsetek w ujęciu r/r. 

Liczba klientów, którzy zdecydowali się na założenie "Konta Jakie Chcę" zbliża się do 200 tys., poinformował prezes Banku Zachodniego WBK Michał Gajewski. 

Orbis odnotował 105,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 80,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Premiery gier "Space Pioneer" i "Metal Fist" nastąpią w I półroczu 2018 r., poinformował ich producent Vivid Games. Ponadto w tym tygodniu do testów soft-launch trafiła kolejna gra z portfela bydgoskiej spółki - "Gravity Rider (Moto: Hot Tracks)".

Banco Santander miał 1 461 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r., co oznacza spadek o 14% r/r, podała instytucja.

Ergis odnotował 4,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 7,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 14,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 16,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się w skali roku o 4,5% do 111 376,5 mln zł na koniec III kw. 2017 r. w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 4,5% r/r do 57 516,9 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 1,9% r/r do 46 968 mln zł, podał bank. Niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 6% portfela brutto grupy wobec 6,6% dziewięć miesięcy wcześniej.

Zarząd Biomedu-Lublin podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 5 335 581 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, poinformowała spółka. Podwyższenie kapitału odbędzie się w drodze emisji akcji serii M i N.

Grupa Lotos prowadzi z głównym wykonawcą projektu EFRA rozmowy o konieczności wdrożenia działań w celu dotrzymania terminu zakończenia całego projektu, podała spółka. Według budującej instalację firmy KT, występują problemy z mobilizacją właściwej liczby pracowników.

Bank Zachodni WBK odnotował 559,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 425,93 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Rada nadzorcza P.A. Nova powołała Piotra Korka na stanowisko prezesa, poinformowała spółka.

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał umowy, na mocy których pozyska finansowanie w wysokości do 30 mln euro, poinformował GetBack. Finansowanie zostanie przeznaczone na nabycie portfeli wierzytelności przez podmioty w ramach grupy kapitałowej spółki lub na inne cele związane z modelem biznesowym grupy kapitałowej.

Grupa Lotos odnotowała 618,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 379,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank odnotował 291,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 230,48 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik EBITDA Pfleiderer Group wzrósł o 18,5% r/r do 30,1 mln euro w III kw. br., a skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 3,2% do 244,9 mln euro, poinformował spółka, powołując się na wstępne dane.

(ISBnews)