Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
27.10.2017 18:21
A A A


Rada nadzorcza Towarowej Giełdy Energii (TGE) delegowała członka rady Piotra Zawistowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa TGE, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, podała TGE. 

Fitness Place oraz Fit Invest, spółki zależne Benefit Systems, sfinalizowały zakup 9 klubów fitness od Platinium Wellness za łączną cenę 38,57 mln zł, podała spółka.

Screen Network - spółka zależna 4fun Media zawarł umowę z Bithell Holdings Limited, na mocy której dokonał zakupu 100% udziałów spółki PRN Polska Sp. z o.o. za maksymalnie 4,975 mln zł, podały 4fun Media.

Zarząd Alior Banku otrzymał od akcjonariusza - Powszechnego Zakład Ubezpieczeń (PZU) żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przeprowadzenia zmian w statucie banku, podał Alior. 

Rawlplug podpisał umowy zbycia na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej "Sobik" 3,9 tys. udziałów (tj. 100%) spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica oraz sprzedaży znaków towarowych "Globus" i "Glotech" wykorzystywanych przez Fabrykę za łącznie 21 mln, podała spółka.

Cena emisyjna akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej akcji (IPO) NanoGroup została ustalona na 4,75 zł za sztukę, podała spółka. Ostatecznie zostanie zaoferowanych 880 000 akcji nowej emisji wobec pierwotnych planów emisji do 8,8 mln nowych akcji. Przy założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, wartość oferty wyniesie ok. 4,2 mln zł. 

Mennica Polska czuje się komfortowo z realizacją tegorocznych założeń z wewnętrznego budżetu w segmencie menniczym, poinformował prezes Grzegorz Zambrzycki. W ostatnim kwartale roku nastąpi kumulacja rozpoznania przychodów z tegorocznych kontraktów w tym segmencie, natomiast w segmencie deweloperskim kumulacja rozpoznawania przychodów z projektu Mennica Residence 1 nastąpi od I kwartału przyszłego roku. 

Konsorcjum z udziałem Projprzem Budownictwo ? spółki zależnej Projprzemu ? zawarło umowę ze spółką Luvena na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w Luboniu, podała spółka. Wartość umowy to 26,9 mln zł netto.

PGE Obrót wygrał przetarg nieograniczony na dostarczanie w 2018 roku energii elektrycznej Krakowskiej Grupie Zakupowej za kwotę ponad 57 mln zł brutto. PGE Obrót zapewni energię Gminie Miejskiej Kraków tj. urzędom, szkołom, przedszkolom, żłobkom, a także dostarczy ją do punktów oświetlenia ulicznego. Wolumen w okresie sprzedaży sięgnie 214 GWh, podała PGE.

KGHM Polska Miedź dokonał zmiany waluty funkcjonalnej spółki zależnej Future 1 na dolara amerykańskiego ze złotego, czego skutkiem jest wzrost skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za I kw. 2017 r. do 710 mln zł z 398 mln zł oraz za I poł. 2017 r. - do 1 054 mln zł z 494 mln zł, podała spółka.

S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) do stabilnej z negatywnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-, podała spółka. 

Dom Development widzi na rynku mieszkaniowym sygnały zapowiadające, że podaż przestanie nadążać za wysokim popytem, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Zarząd Marvipol po podziale spółek na British Automotive Holding i Marvipol Development nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej obecnego segmentu motoryzacyjnego, poinformował ISBnews dyrektor zarządzający segmentu Arkadiusz Miętkiewicz.

Radpol pracuje nad obniżeniem wskaźnika długu netto do EBITDA, jednak nie zakłada, że do końca roku zejdzie on do poziomu 4x, poinformowała wiceprezes Anna Kułach.

Agora zawarła przyrzeczoną warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 6 270 m2 w Warszawie, położonej przy ul. Czerniakowskiej 85/87, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wynosi 19 mln zł, a wpływ na wynik EBIT spółki i grupy wyniesie ok. 8,3 mln zł w br.

Radpol prowadzi analizy w sprawie ewentualnego pozyskania partnera biznesowego dla części działalności zakładu Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim w związku z poszukiwaniem opcji strategicznych dla najmniej marżowych produktów, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Zortrax złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka. Spółka podtrzymuje plany związane z przeprowadzeniem oferty publicznej i debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Zortrax będzie pierwszym przedstawicielem branży druku 3D notowanym na GPW.

Radpol zrealizuje w tym roku około 4 mln zł nakładów inwestycyjnych, a w 2018 r. - kilkanaście milionów złotych, poinformowała wiceprezes Anna Kułach

Dom Development optymistycznie postrzega możliwości zakupu gruntów pod inwestycje w Gdańsku oraz Wrocławiu i szczególnie w tym drugim mieście liczy na szybki wzrost oferty, do nawet sześciu projektów w II poł. przyszłego roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Radpol spodziewa się wzrostu przychodów o ok. 20-30% r/r w IV kw. 2017 r. i wzrostu na poziomie całego roku. Oczyszczona EBITDA na koniec roku powinna być porównywalna do tej z 2016 r., poinformowali członkowie zarządu.

Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów wynosi 125 mln euro (wobec 126,8 mln euro rok wcześniej), a na marży1 jest wyższy r/r o 7% i wynosi 86,2 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. 

Dom Development ocenia, że utrzymanie sprzedaży mieszkań na poziomie 1 000 kwartalnie jest "bardzo prawdopodobne", poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

Grupa Talanx spodziewa się, że jej wynik netto będzie negatywny w III kw. br. i sięgnie ok. minus 20 mln euro, podała spółka. W wyniku huraganów w Ameryce Środkowej i Północnej oraz trzęsienia ziemi w Meksyku po 9 miesiącach kwota obciążenia stratami po reasekuracji i retrocesji dla grupy przekroczy 1,2 mld euro, podał Grupa Talanx. 

Dom Development ocenia, że w całym 2017 r. przekaże ok. 2 900 mieszkań wobec 2 482 w 2016 r., poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. Ocenił także, że potencjał przekazań na 2018 r. sięga poziomu 4 000 mieszkań wobec 3 500 szacowanych dwa miesiące temu.

Idea Bank przedstawi trzyletnią strategię w I kwartale przyszłego roku, wraz z publikacją wyników za cały 2017 r., zapowiedział p.o. prezesa banku Tobiasz Bury. Strategia będzie przewidywać m.in. dalszy rozwój oferty dla małych firm, stabilny rozwój z zachowaniem ducha innowacyjności banku, jak również gotowość do wypłat dywidendy. Nie będzie też wykluczała akwizycji, ale nie podmiotów bankowych, lecz w biznesie usług okołofinansowych dla małych firm.

OT Logistics dokonał próbnego transportu rzecznego 250 ton nawozów dla Grupy Azoty na trasie z Kędzierzyna-Koźla do Polic, poinformowała spółka.

Ronson Development otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie ostatniego, III etapu poznańskiego osiedla Młody Grunwald, poinformowała spółka. Ronson rozpocznie niebawem przekazywanie mieszkań klientom, dzięki czemu pierwsze przychody z trzeciego etapu inwestycji spółka rozpozna w rachunku wyników w IV kwartale br.

Sales Intelligence przedłużył zapisy w pierwszej ofercie publicznej akcji (IPO) do 7 listopada wobec pierwotnie planowanego terminu 26 października, podała spółka.

Radpol odnotował 0,42 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 46 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dom Development odnotował 25,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex Nieruchomości ? spółka zależna Budimeksu ? rozpoczął sprzedaż 158 mieszkań w dwóch budynkach III etapu inwestycji #dobrego przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie. Zakończenie budowy planowane jest na II kw. 2019 r.

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 11,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 10,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mennica Polska odnotowała 4,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Idea Bank odnotował 130,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 51,67 mln zł zysku z działalności kontynuowanej rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Rada nadzorcza PKP Cargo delegowała swojego członka i prezesa PKP S.A., Krzysztofa Mamińskiego, do czasowego (tj. do dnia 26 stycznia 2018 r.) wykonywania czynności prezesa zarządu, podała spółka. Dotychczasowy prezes Maciej Libiszewski złożył rezygnację wraz członkiem zarządu ds. finansowych Arkadiuszem Olewnikiem.