Konsalnet: Warto poczekać z kolejnymi regulacjami w ochronie do 2019-2020 r.

ISBNews
31.10.2017 09:10
A A A


Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Konsalnet bardzo pozytywnie ocenia regulacje wprowadzone w branży ochrony osób i mienia w 2016 i 2017 r., aczkolwiek uważa, że przed kolejnymi zmianami należy wyciągnąć wnioski i nie wprowadzać dalszych regulacji wcześniej niż w 2019-2020 r., poinformował ISBnews.tv prezes Jacek Pogonowski.

"Wprowadzenie regulacji: ozusowania umów cywilno-prawnych oraz wprowadzenie stawki minimalnej 13 zł za godzinę było bardzo dobrym posunięciem ze strony regulatora, które korzystnie wpłynęło na branżę ochrony osób i mienia, a tym samym również na naszą firmę. Przede wszystkim ucywilizowało  ten rynek pracy. Teraz nasza firma może konkurować na rynku jakością, wielkością oraz marką" - powiedział Pogonowski ISBnews.tv.

Podkreślił, że jego firma przeszła przez zmiany bardzo pozytywnie.

"Natomiast część branży nie poradziła sobie tak dobrze. Oczekujemy pewnej stabilizacji, oszacowania rzeczywistego wpływu zmian i - jeżeli mają być wprowadzane następne - to oczekiwalibyśmy, że będą one robione w 2019-2020 roku, kiedy będzie już znany pełny wpływ na branżę i gospodarkę zmian z 2016 i 2017" - wskazał prezes.

Podkreślił, że dotychczasowe zmiany silnie wpłyną na branżę.

"Zmiany będą miały bardzo duży wpływ na branżę w kolejnych latach. Po pierwsze, nastąpi przyspieszona konsolidacja. Nie wszyscy radzą sobie ze zmianami, co wymusi konsolidację wokół największych spółek działających na tym rynku. Po drugie, rosnący koszt pracy oznacza rosnący koszt dla naszych klientów. Oznacza to konieczność coraz szybszego przejście na bardziej zaawansowane technicznie systemy dozoru, monitoringu, kosztem redukcji lub nie zwiększania zatrudnienia" - podsumował Pogonowski.

Lesław Kretowicz, Tomasz Chaberko

(ISBnews)