Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% we wrześniu

ISBNews
31.10.2017 11:03
A A A


Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% we wrześniu br. wobec 4,7% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. We wrześniu 2016 r. wynosiła 5,9%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 791 tys. we wrześniu wobec 811 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła we wrześniu 7,5%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września br. 6,8%. 

(ISBnews)