UOKiK przeszukał siedziby dwóch firm w ramach kontroli przetargów na drogi

ISBNews
31.10.2017 13:22
A A A


Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeszukał siedziby dwóch przedsiębiorców zajmujących się remontem i budową dróg, w związku z postępowaniem wyjaśniającym, w którym urząd sprawdza prawidłowość przetargów, podał UOKiK.

"Przeszukania odbyły się w ramach postępowania wyjaśniającego, które zostało wszczęte w maju 2017 r. Urząd sprawdza, czy przedsiębiorcy startujący w przetargach na budowę i remont dróg w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim mogli zawrzeć niedozwolone porozumienie" - czytamy w komunikacie.

Przeszukanie odbyło się za zgodą sądu w siedzibach dwóch przedsiębiorców. Brali w nim udział przedstawiciele UOKiK w asyście policji. Kontrolujący uzyskali informacje z dokumentów i elektronicznych nośników danych, podano również.

"Informacje o możliwych nieprawidłowościach otrzymaliśmy od samorządów, głównie gmin i powiatów, które były organizatorami przetargów. Ich podejrzenia dotyczą przede wszystkim wspólnego ustalania ofert przez przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Takie praktyki, z punktu widzenia przepisów chroniących konkurencje, są zakazane" - wyjaśnił prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

UOKiK dysponuje szeregiem środków pozwalających na zebranie dowodów potwierdzających stosowanie niedozwolonych praktyk. Do jednych z najskuteczniejszych należy możliwość przeprowadzenia przeszukania w siedzibie przedsiębiorcy. To narzędzie stosowane w sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że dany podmiot posiada dowody, które mogą być istotne w sprawie. Może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu i zazwyczaj w asyście policji. Przedsiębiorca ma obowiązek wpuścić kontrolujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. W tym roku urząd 6 razy skorzystał z  tej możliwości zebrania materiałów, przypomina Urząd.

(ISBnews)