Synektik włączył pierwszego pacjenta do II fazy badań klin. kardioznacznika

ISBNews
31.10.2017 15:22
A A A


Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Synektik włączył pierwszego pacjenta do II fazy badań klinicznych kardioznacznika - radioznacznika do diagnostyki perfuzji mięśnia sercowego (MPI), podała spółka.

"Badania tej fazy prowadzone są w polskich ośrodkach badawczych. Całość kosztów badania finansowana będzie w ramach prestiżowego grantu Horyzont 2020. Zakończenie II fazy umożliwi w opinii spółki rozpoczęcie procesu komercjalizacji poprzez ewentualne podpisanie umowy partneringowej" - czytamy w komunikacie.

Celem II fazy badań klinicznych jest ocena wartości diagnostycznej badanego produktu jako bezpiecznego znacznika dla wykrywania zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z podejrzewaną lub stwierdzoną chorobą wieńcową.

"Kolejne badania pozwolą ocenić skuteczność diagnostyczną naszego produktu. Ich wyniki będą jednocześnie implikowały wartość komercyjną kardioznacznika. Liczymy, że potwierdzą one wyższą skuteczność diagnostyczną naszego produktu w badaniach PET-CT w stosunku do obecnie oferowanych znaczników w scyntygrafii (SPECT)" - powiedział prezes Synektika Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.

Druga faza badań zostanie sfinansowana dzięki bezzwrotnej, niewymagającej wkładu własnego dotacji w wysokości 15,7 mln zł otrzymanej z programu Horyzont 2020.

"Jesteśmy przekonani, że etap po zakończeniu badania II fazy będzie optymalny z punktu widzenia nawiązania współpracy z zainteresowanymi partnerami. Biorąc pod uwagę inne tego typu transakcje, kontrakty partneringowe w tym obszarze mają ogromny potencjał komercyjny" - dodał Kozanecki.

Kardioznacznik - innowacyjny znacznik do diagnostyki izotopowej PET-CT, nad którym Synektik prowadzi prace badawcze - umożliwia pomiar przepływu krwi przez mięsień sercowy. Pozwala przeprowadzić analizę stanu zdrowia pacjenta i jego rokowania po przebytym zawale mięśnia sercowego i w chorobie niedokrwiennej serca oraz ocenić stopień zaawansowania zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)