PFR TFI: Prawie połowa firm planuje BIZ w ciągu najbliższych dwóch lat

ISBNews
07.11.2017 12:59
A A A


Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) planuje 47,1% przebadanych firm przez Polski Fundusz Rozwoju TFI (PFR TFI), z czego 29,8% planuje je jako kolejne inwestycje, a 17,3% po raz pierwszy zamierza wyjść na rynki zagraniczne. Szacunkowa wartość projektów planowanych w tym okresie to zakres 40-400 mln zł (55,1% wskazań).

"Większość firm, która odpowiedziała nam w badaniu to eksporterzy, eksport zawsze wyprzedza o krok inwestycje. [...] Bardzo trudno jest zrobić pierwszy krok i to nie jest kwestia dostępności finansowania - to jest raczej kwestia know how, brak często zespołu managerskiego, który potrafi przeprowadzić taką operację, a także znalezienie wiarygodnych partnerów zagranicą" - powiedział zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej (FUZ) Zbigniew Głuchowski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że z badania wynika, iż rozpoznawalność FUZ po dwóch latach działalności wśród ankietowanych firmy uzyskała wynik na poziomie 46,2%.

Najbardziej preferowany - według ankietowanych - sposób finansowania ekspansji zagranicznej to finansowanie kapitałowe przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej z możliwością odkupienia udziałów - 75,5% wskazań i pożyczka zabezpieczona wyłącznie aktywami spółki zagranicznej bez regresu - 22,5%, tylko 2% firm wskazało na kapitał własny.

"Polskie firmy realizują obecnie ekspansję zagraniczną z korzystając z finansowania bankowego - jest to dominująca obecnie forma finansowania. Problem jest taki, że całe to finansowanie idzie na bilans polskiej spółki, ale przy kolejnej akwizycji zagranicznej polski bilans już nie wystarcza i to będzie czynnik w coraz większym stopniu ograniczający ekspansje tych polskich spółek, które wchodzą do kolejnych krajów i kupują kolejne firmy za granicą. Nie da się bez końca finansować międzynarodowej ekspansji na bilansie polskiej spółki matki i widzimy, że polscy managerowie zdają sobie sprawę z tego problemu. Finansowanie kapitałowe na zagraniczną spółkę, z możliwością odkupienia udziałów to jest to, co FEZ oferuje. Możliwość zaparkowania ryzyka i project finanse, czyli finansowanie na projekt zagraniczny, a nie spółkę-matkę w Polsce" - ocenił Głuchowski.

Przytłaczającym celem ekspansji zagranicznej jest wzrost sprzedaży na zagranicznych rynkach - 98% wskazań. Wśród wskazań znalazło się również zdobycie dostępu do technologii, patentów, know-how, marki handlowej - 26,5%.

Wśród regionów, w których firmy chcą się rozwijać 53,1% wskazań padło na Europę Zachodnią, a na Europę Środkową - 34,7%.

"Wiele dziś mówimy o dywersyfikacji ekspansji zagranicznej, ale to się dopiero zaczyna dziać - 12% to kierunki inne: Afryka, Azja, a to są dla Polski kierunki trudne. Polski eksport dopiero się zaczyna rozwijać w tamtych kierunkach, więc i inwestycje polskich firm przyjdą tam później" - ocenił Głuchowski.

Badanie wykazało ponadto, że firmy nie rozważają inwestycji typu greenfield.

"104 spółki, które wzięły udział w badaniu to nie jest być może najbardziej reprezentatywna grupa polskiej gospodarki i gdyby były szersze badania, być może pojawiły się wskazania na inwestycje greenfiled" - podkreślił Głuchowski.

Wśród polskich firm dominuje chęć akwizycji istniejących zagranicznych firm - 83,7%, a 16,3% firm wskazało na dalszą ekspansje posiadanej zagranicznej spółki zależnej.

"Polskie firmy próbują tym samy wbić się w rynki, które są już zajęte interesują je firmy z rozpoznawalną marka i istnieje zespół managerski. Natomiast w naszym pipeline funduszy projekty greenfieldowe istnieją" - dodał.

Podkreślił również, że to, co ogranicza ekspansję zagraniczną polskich firm to nie kwestia finansowania, ale kwestia ryzyka. "Widzimy z tej ankiety, że polskie firmy szukają podzielenia się ryzykiem i są gotowe za to zapłacić" - powiedział Głuchowski.

"Dotychczas FEZ przeanalizował ok. 50 projektów i mamy do 10 podpisanych umów na dofinansowanie firm" - podsumowała prezes PFR TFI Ewa Małyszko.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie PFR TFI wśród 381 spółek w okresie wrzesień - październik 2017 roku, otrzymano 104 kompleksowe odpowiedzi. Większość firm, które wzięły udział w badaniu to eksporterzy - 88,5%.

Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ) oferuje firmom finansowanie jako inwestor mniejszościowy w zagranicznej spółce przyjmując na siebie część ryzyka inwestycji proporcjonalnej do udziału funduszu i nie wchodzi do struktury właścicielskiej spółki. Umowa inwestycyjna trwa do 10 lat z opcją wyjścia - polski partner odkupuje udziały w funduszu na warunkach rynkowych.

(ISBnews)