Vantage planuje emisję obligacji o wartości nominalnej do 60 mln zł

ISBNews
07.11.2017 13:32
A A A


Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - Zarząd Vantage Development podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 60 mln zł i terminie zapadalności do 3,5 roku od dnia emisji, podała spółka.

"Emisja zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach. Szczegółowe parametry emisji zostaną określone w warunkach emisji obligacji, które będą stanowiły załącznik do przedstawianej przez emitenta propozycji nabycia" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.

(ISBnews)