Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 6,2%, wskaźnik NPL spadł do 6% w III kw. 

ISBNews
08.11.2017 09:13
A A A


Warszawa, 08.11.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez Bank Pekao wyniosła 134,26 mld zł na koniec września br. co oznacza wzrost o 6,2% w skali roku. Wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL) wyniósł 6% na koniec III kw. wobec 6,4% rok wcześniej, podał bank. 

Wartość udzielonych pożyczek gotówkowych w III kw. osiągnęła najwyższy w historii poziom - ponad 2,3 mld zł, co stanowi wzrost o 13% w skali roku. Portfel pożyczek wzrósł o 18% r/r, co zapewniło wzrost udziału w rynku o 0,5 pkt proc. 

"Wzrost został osiągnięty dzięki konkurencyjnej ofercie Pożyczki Ekspresowej, szybkiej i przejrzystej procedurze jej udzielania, przygotowaniu dla klientów indywidualnych ofert kredytowych z wykorzystaniem narzędzi CRM oraz aktywnym wykorzystaniu kanałów elektronicznych takich jak strona internetowa dedykowana pożyczce gotówkowej, system Pekao24 oraz aplikacja mobilna" - czytamy w raporcie. 

Bank utrzymał w III kw. silną pozycję w obszarze kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na kwotę 2,1 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 12% r/r. Udział rynkowy w nowej sprzedaży wyniósł 21% od początku 2017 roku.

Po dziewięciu miesiącach 2017 roku nowe kluczowe kredyty detaliczne wzrosły o 29% r/r do rekordowego poziomu 13,4 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 6,9 mld zł, podał bank w komunikacie. 

"Bank przyspiesza, co jest już widoczne w dynamice kredytów. Wielkość sprzedaży kredytów detalicznych pobiła kolejny rekord, znacząco przyspieszyliśmy również w kredytach korporacyjnych, z dynamiką kwartalną jeszcze lepszą niż w segmencie detalicznym. Rozwijamy naszą ofertę cyfrową, czego dowodem jest PeoPay - aplikacja bankowości mobilnej z najszerszym zakresem funkcji na rynku" - powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie. 

"Jakość aktywów Banku Pekao utrzymała się na bardzo dobrym poziomie. Koszty ryzyka w trzecim kwartale wyniosły 46 pb, wskaźnik kredytów nieregularnych wyniósł 6%, natomiast wskaźnik pokrycia rezerwami osiągnął poziom 72,1%" - podano także. 

Wskaźnik kredytów nieregularnych poprawił się do 6% na koniec III kw. br. wobec 6,4% rok wcześniej. 

Po trzech kwartałach 2017 r. bank zgromadził 74 327 mln zł depozytów detalicznych, co oznacza wzrost o 10% r/r. Depozyty korporacyjne wzrosły o 4,5% r/r i wyniosły 63 331 mln zł.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)