Zysk netto Grupy Azoty wzrósł r/r do 67,04 mln zł w III kw. 2017 r.

ISBNews
09.11.2017 07:49
A A A


Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty odnotowała 67,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 100,54 mln zł wobec 13,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 196,07 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 1 999,64 mln zł rok wcześniej.

"Jubileusz 90-lecia Grupa Azoty świętuje doskonałym trzecim kwartałem. W ostatnich miesiącach Grupa rozpoczęła budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Tarnowie, otworzyła Wytwórnię Poliamidów II, kontynuowała też w Policach projekt PDH podejmując pierwsze korporacyjne decyzje o rozszerzeniu go o instalację do produkcji polipropylenu. Tym ważnym wydarzeniom towarzyszyły świetne wyniki finansowe. W porównaniu do wyników analogicznych kwartałów z lat ubiegłych osiągamy historyczne maksima. Motorem napędowym wzrostów były niewątpliwie Tworzywa. Grupa Azoty umiejętnie wykorzystała korzystne tendencje rynkowe. Pigmenty z perspektywy segmentu Chemia pozwoliły natomiast w pełni pokryć wyższe ceny gazu wpływające na rentowność produktów chemicznych tj. mocznik techniczny czy Melamina" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

Według spółki, kluczowe czynniki mające wpływ na wynik finansowy to:

Pozytywne:

- Tworzywa motorem napędowym realizacji wysokich rentowności EBITDA;

- Historyczne ceny pigmentów z wpływem na rekordowe rentowności biznesu;

- Wzrost notowań mocznika z wpływem na ustawienie wyższych poziomów cenowych dla saletrzanych w porównaniu z trzecim kwartałem 2016;

Negatywne:

- Wyższe poziomy cen gazu ograniczeniem w ekspansji wynikowej produktów nawozowych i chemicznych opartych na moczniku;

- Rosnący import nawozów azotowych czynnikiem zaostrzającym walkę konkurencyjną i ceny;

- Wysokie ceny propylenu z przełożeniem na ograniczenie potencjału wynikowego w obszarze OXO.

"Z zadowoleniem obserwujmy kolejny kwartał bardzo dobrej kontrybucji wynikowej w segmencie Tworzyw, co jest efektem sprzyjającej koniunktury przy niskiej bazie wynikowej roku ubiegłego. Blisko 100% wzrost delt cen poliamidu 6 i benzenu znacząco wpłynął na wypracowaną EBITDA w tym segmencie, generując marżę EBITDA na poziomie 16%, przy wartościach ujemnych w roku poprzednim. Grupa Azoty aktywnie korzysta z pozytywnego trendu w sektorze tworzywowym, a zwiększenie zdolności produkcyjnych PA6 w Tarnowie uplasowało Grupę Azoty na 3 miejscu wśród unijnych producentów. W segmencie Nawozy wartym podkreślenia jest fakt, że w pomimo wzrostu cen gazu o ponad 20% przy wysokiej bazie cenowej produktów, co miało niewątpliwie negatywny wpływ na wyniki, Grupa Azoty wypracowała ostatecznie dodatni wynik EBITDA w tym segmencie w wysokości 64 mln zł w 3Q2017 dzięki efektywnemu zarządzaniu przestojami  remontowymi, a także polityce handlowej Grupy" - skomentował wiceprezes Paweł Łapiński.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 402,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 319,49 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 065,76 mln zł w porównaniu z 6 633,73 mln zł rok wcześniej.

"Analiza wyników poszczególnych segmentów pokazuje wyraźną dominację marz procentowych w biznesie Tworzyw, które w omawianym okresie jak również w ujęciu narastającym kontynuują rentowność EBITDA na poziomie ponad 16%. W przełożeniu na wyniki pokazuje kontrybucję kwoty 57 mln zł EBITDA (za III kw. - odpowiednio większe o 683% r/r) i 178 mln zł EBITDA w ujęciu narastającym (wzrost o 606% r/r) do całego wyniku Grupy. Niewątpliwie te parametry pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację założeń ekonomicznych nowej Wytwórni Poliamidy II w Tarnowie, która zwiększając wolumen oraz paletę polimerów powinna jeszcze bardziej wykorzystać korzystne tendencje rynkowe" - czytamy także.

Segment Nawozy w III kw. notuje pozytywne odchylenie względem trzeciego kwartału zeszłego roku, realizując wynik operacyjny (EBITDA) na poziomie 63 mln zł (wyższym blisko 3-krotnie w relacji do III kw. 2016) pomimo niekorzystnych tendencji surowcowych (wyższe ceny gazu r/r na poziomie ponad 20%). Wskazane tendencje gazowe oraz kwestie postojów technologicznych wciąż lokują tegoroczne wyniki operacyjne - w ujęciu narastającym - poniżej roku ubiegłego (z jego ówczesnym rekordowym I kwartałem). Jednak ostatni kwartał naznaczony wzrostową tendencją na moczniku pozwala z optymizmem patrzeć na całościowy wynik za 2017, podano także.

Natomiast w segmencie Chemia odnotowano wzrost wyniku EBITDA w III kw. o ponad 10 mln (realizując poziom EBITDA 79 mln zł) przy wzroście sprzedaży o 89 mln zł (osiągając poziom 645 mln zł). Było to w głównej mierze zasługą wypracowanych marż w biznesie Pigmentów oraz OXO przy spadających wynikach części chemicznej opartej na gazie (wspomniane już wcześniej Mocznik Techniczny i Melamina). W ujęciu narastającym cały segment wypracował wynik na poziomie 230 mln zł, czyli nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym (234 mln zł EBITDA w 2016), co w kontekście wzrostu cen gazu pozwala bardzo pozytywnie ocenić działania w tym obszarze, podsumowano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 355,27 mln zł wobec 241,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)