PEManagers rozpoczął skup nie więcej niż 125 tys. akcji własnych

ISBNews
09.11.2017 09:18
A A A


Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) rozpoczął dzisiaj skup nie więcej niż 125 tys. sztuk akcji własnych na które zamierza przeznaczyć do 5 mln zł, poinformowała spółka.

"W naszym przekonaniu kurs akcji PEM z ostatnich tygodni jest niewspółmiernie i nieuzasadnienie niski w relacji do wyników oraz perspektyw rozwojowych grupy. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie programu skupu akcji własnych" - powiedział prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka zamierza skupić nie więcej niż 125 000 sztuk akcji własnych. Na ten cel przeznaczone zostanie do 5 mln zł, podano także. 

"Cena płacona przez spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów  Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym nie może być niższa, aniżeli 1 zł i nie może być wyższa niż 75 zł" - czytamy dalej.

Zarząd PEM podjął wcześniej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulamin skupu akcji własnych, które rozpoczyna się od 9 listopada 2017 roku.

"Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z posiadaniem znacznych pakietów akcji spółki oraz innych właściwych uregulowań prawnych, zarząd spółki podjął uchwałę, iż na dzień przyjęcia programu skupu, przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 125 000 akcji własnych spółki. regulamin skupu, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego" - czytamy w osobnym komunikacie. 

Wcześniej, w styczniu br. akcjonariusze PEManagers zdecydowali o upoważnieniu spółki do nabycia do 133,33 tys. akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,9% kapitału zakładowego za maksymalną cenę nie wyższą niż 75 zł za jedną akcję.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)