Qumak ogłosił plan naprawczy, przedstawi go akcjonariuszom 5 grudnia na NWZ

ISBNews
09.11.2017 09:39
A A A


Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego Qumaka to kontynuowanie procesu transformacji spółki, uzyskanie finansowania na realizację celów spółki, zakończenie sporów sądowych oraz rozwijanie działalności operacyjnej w latach 2017 i następnych, wynika z planu naprawczego, który zostanie przedstawiony walnemu zgromadzeniu zwołanemu na 5 grudnia 2017 r.

"Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego

1. Kontynuowanie procesu transformacji spółki.

2. Uzyskanie finansowania na realizację celów spółki.

3. Zakończenie sporów sądowych.

4. Rozwijanie działalności operacyjnej w latach 2017 i następnych.

5. Cele długookresowe" - czytamy w planie naprawczym.

"Mimo braku dużych projektów na rynku, spółka w ramach bieżącej działalności, pozyskuje nowe kontrakty. Dla przykładu w ostatnim okresie zawarła umowę ramową na świadczenie usług z obszaru outsourcingu dla największego w Polsce przedsiębiorstwa elektroenergetycznego (potencjalny przychód w okresie dwóch lat może wynieść do 20 mln zł), podpisano trzyletni kontrakt na usługi zapewniające wsparcie sprzętowe dla Komendy Głównej Policji o wartości 4,8 mln zł. W konsorcjum z dostawcą sprzętu, spółka zawarła umowę ramową umożliwiającą konsorcjum (oraz pięciu innym podmiotom), składanie ofert na dostawy sprzętu dla jednostek administracji publicznej, gdzie budżet administracji na zakupy może sięgnąć 34,2 mln zł netto w ciągu dwóch lat. Podpisano umowę na wykonanie monitoringu miejskiego w Mysłowicach o wartości 4,7 mln zł oraz umowę na wykonanie systemu zarządzania ruchem w Lublinie (19 mln zł). W rozpatrywanym okresie w spółce najsilniej kurczył się udział inteligentnej infrastruktury, podczas gdy działalność w zakresie outsourcingu rosła" - czytamy dalej.

5 grudnia br. odbędzie się NWZA, na którym spółka zwróci się do akcjonariuszy o zgodę na emisję do 30 mln akcji serii M. Spółka jednocześnie nie posiada zdolności do pozyskania źródeł finansowania w formie np. kredytów bankowych, co umożliwiałoby finansowanie działalności bieżącej. Bieżący stan finansów spółki oznacza ryzyko utraty zdolności spółki do obsługi bieżących zobowiązań. Powyższa sytuacja wyraźnie uzasadnia konieczność uzyskania przez spółkę środków finansowych, podano także.

"Nadrzędnymi celami zarządu spółki są:

- odzyskanie wiarygodności i zaufania klientów, akcjonariuszy i rynku kapitałowego, partnerów biznesowych i pracowników

- maksymalizacja wartości spółki

- odbudowa marki Qumak poprzez dotrzymywanie zobowiązań z najwyższą starannością oraz dochowaniem obowiązujących norm i procedur

- powrót do pozycji jednego z liderów rynku IT w Polsce, istotny udział w cyfrowej transformacji gospodarki" - podsumowano.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)