KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,2%

ISBNews
09.11.2017 11:42
A A A


Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,7 pkt proc. wobec szacunków z maja br. do 4,2% podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. została podwyższona o 0,6 pkt wobec oczekiwań z maja - do 3,8%. Z kolei w 2019 r. Komisja spodziewa się wzrostu PKB Polski o 3,4%.

"Oczekiwany jest realny wzrost PKB w wysokości 4,2% w 2017 r. i 3,8% w 2018 r., przed spowolnieniem do 3,4% w 2018 r., przy rosnącej pozytywnej luce popytowej. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym, przy czym konsumpcję prywatną będą wspierać korzystne trendy na rynku pracy i rekordowo wysokich wskaźnikach optymizmu konsumentów. Spodziewane jest pewne osłabienie konsumpcji pod koniec okresu prognozy, gdy wyższa inflacja obniży realne dochody rozporządzalne gospodarstw domowych i gdy spowolni poprawa w zatrudnieniu" - czytamy w raporcie z jesiennymi prognozami Komisji.

Komisja oczekuje stopniowego odbicia inwestycji począwszy od II poł. 2017 r.

"Oczekiwany jest szczególnie silny wzrost inwestycji publicznych w końcu 2017 i na początku 2018 r. ze względu na wyższe wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych. Odbicie w inwestycjach prywatnych będzie postępowało bardziej stopniowo, przy wsparciu takich czynników, jak silny popyt krajowy i zewnętrzny, wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych oraz łatwy dostęp do finansowania" - czytamy dalej.

Według KE, eksport będzie się nadal rozwijał, przy dalszym wzroście udziałów w rynkach eksportowych. Jednocześnie silny popyt krajowy, inwestycje oraz lekkie umocnienie się złotego doprowadzą - w ocenie ekspertów Komisji - do szybkiego wzrostu importu. W efekcie wkład eksportu netto w PKB pozostanie negatywny w 2017 i 2018 r., zaś w kolejnym roku będzie tylko "minimalnie pozytywny".

"Inflacja oczekiwana jest na średniorocznym poziomie 1,6% w 2017 r., po czym wzrośnie do 2,5% w drugiej połowie 2018 r. oraz do blisko 3% w drugiej połowie 2019 r. Presja na wzrost cen, szczególnie w sektorze usług, pojawi się głównie na skutek rozwoju sytuacji na rynku pracy" - napisano także w raporcie.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
  2016 2017 2018 2019
 wzrost PKB (zmiana w %) 2,9 4,2 3,8 3,4
 spożycie prywatne (zmiana w %) 3,9 4,9 3,7 3,2
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 1,7 2,5 3,3 3,3
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) -7,9 4,2 7,9 4,8
 eksport (zmiana w %) 8,8 6,4 6,8 5,8
 import (zmiana w %) 7,9 8,2 7,9 5,9
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 1,1 4,1 4,1 3,3
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) 1,1 0,7 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) 0,7 -0,6 -0,3 0,1
 zatrudnienie (zmiana w %) 0,6 1,6 0,8 0,2
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 6,2 5 4,2 4
 inflacja HICP (%) -0,2 1,6 2,1 2,8
 saldo obrotów bieżących (% PKB) 1,2 1 0,3 0,1
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB 2,5 1,7 1,7 1,9
 dług publiczny jako % PKB 54,1 53,2 53 53


(ISBnews)