Zysk netto MLP Group to 16,7 mln zł w III kw. 2017 wobec straty rok wcześniej

ISBNews
13.11.2017 18:07
A A A


Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - MLP Group odnotowało 16,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 30,69 mln zł wobec 7,34 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 24,65 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 23,62 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 36,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 72,19 mln zł w porównaniu z 67,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,51 mln zł wobec 2,19 mln zł zysku rok wcześniej.

"Całkowita powierzchnia wynajęta na dzień 30 września 2017 roku wyniosła 495 111 m 2 i zwiększyła się o 123 749 m 2 w stosunku do powierzchni wynajętej na dzień 31 grudnia 2016 roku, natomiast w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 powierzchnia ta wzrosła o 161 426 m 2. Grupa w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2017 roku podpisała umowy najmu na 84 315 m2 powierzchni oraz pozyskała w ramach nabycia nieruchomości 48 096 m2 , natomiast w okresie tym najemcy opuścili 8 533 m 2 wynajmowanej powierzchni" - czytamy w raporcie.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)