Erbud spodziewa się rentowności w IV kw. podobnej jak w poprzednich okresach

ISBNews
14.11.2017 12:30
A A A


Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Erbud ocenia, że portfel zamówień na IV kwartał tego roku pozwala oczekiwać podobnej rentowności, jak w poprzednich kwartałach, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Grzeszczak. Według niego, kluczowym wyzwaniem w branży budowlanej jest dziś utrzymanie odpowiedniej rentowności, a Erbud ma potencjał, by to osiągnąć.

"Jesteśmy zadowoleni zarówno z wyników samego trzeciego kwartału, jak i wyników narastająco po trzech kwartałach. Portfel zamówień na czwarty kwartał pozwala nam spodziewać się podobnej rentowności jak w poprzednich kwartałach" - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

"Dziś wyzwaniem nie jest podpisanie kontraktu, ponieważ zleceń i przetargów jest bardzo dużo. Wyzwaniem jest podpisanie takich kontraktów, które przyniosą odpowiednią rentowność i które będziemy mogli zrealizować tymi pracownikami, których mamy. To jest wyzwanie dla branży w kontekście rosnących cen materiałów budowlanych i kosztów podwykonawców. My mamy swoich stałych klientów, którzy mają możliwości inwestycyjne. Mamy wykwalifikowanych pracowników oraz podwykonawców, więc jesteśmy spokojni. Dziś ważny jest zdrowy wzrost, który nie doprowadzi do problemów w przyszłości" - wyjaśnił prezes.

Erbud podtrzymuje też chęć dywersyfikacji działalności poprzez kontrakty w segmentach przemysłowym i drogowym.

"Dla nas szczególnie perspektywiczne [w przemyśle] są modernizacje w energetyce i ciepłownictwie, służące poprawie jakości środowiska. Bardzo liczymy na kolejne kontrakty w tej branży, podobne do tego, jaki podpisaliśmy w listopadzie z Fortum Power and Heat Polska na modernizację ciepłowni w Częstochowie" - wskazał Grzeszczak. Na Erbud Industry przypada w częstochowskim zamówieniu 40,2 mln zł netto.

Dodał, że polskim firmom budowlanym, w tym również i Erbudowi, pomogłoby przyspieszenie inwestycji w polskiej energetyce, o którym mówi się od lat.

"Natomiast budownictwo drogowe w Grupie Erbud stanowi tylko 4% przychodów ze sprzedaży. Udział w portfelu jest na podobnym poziomie. Z uwagą śledzimy przetargi w tym segmencie i będziemy brali udział w tych, które zapewnią odpowiednią rentowność. Jednak nadal głównym źródłem przychodów będzie budownictwo kubaturowe" - dodał.

Erbud podał dziś w raporcie kwartalnym, że łączny portfel zleceń wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym. Portfel zamówień przypadający na rok 2017 wyniósł 539 mln zł, a na rok 2018 - 1 387 mln zł. Cały portfel zleceń obejmował w 76% budownictwo kubaturowe w kraju (1 611 mln zł), budownictwo kubaturowe za granicą (10%, 204 mln zł), budownictwo inżynieryjno-drogowe (9%, 185 mln zł) i segment przemysłu (5%, 119 mln zł).

Rentowność EBIT Erbudu za trzy kwartały br. wyniosła 1,95% wobec 2% (bez zdarzeń jednorazowych) rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 14,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,87 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 282,2 mln zł w porównaniu z 1 213,56 mln zł rok wcześniej.

W samym III kw. Erbud odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 505,88 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 425,39 mln zł rok wcześniej.

"Dzięki bogatemu portfelowi zleceń zgromadzonemu w poprzednich okresach, Grupa Erbud może pochwalić się stabilnymi wynikami i bezpieczną sytuacją finansową. Po trzech kwartałach 2017 roku poprawiliśmy skonsolidowane wyniki, w odniesieniu do roku poprzedniego, zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku ze sprzedaży. Jest to tym istotniejsze, że sytuacja na polskim rynku budowlanym jest obecnie trudna, z powodu niedoborów kadrowych, presji płacowej czy rosnących cen materiałów budowlanych" - komentował Grzeszczak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2016 r. miała 1,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)