Kalendarium ISBnews

ISBNews
14.11.2017 19:22
A A A


ŚRODA, 15 listopada

--Open Eyes Economy Summit 2

--I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej - dzień I

--09:00: Konferencja prasowa wicepremiera Mateusza Morawieckiego w związku z 2-leciem rządu

--09:00: Konferencja LUG nt. wyników

--09:00: Konferencja prasowa PA Nova nt. wyników

--10:00: Konferencja prasowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej podsumowującą działania resortu

--10:00: Konferencja "Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy'ego w świecie współczesnym"

--10:00: Konferencja prasowa PZU nt. wyników za III kw.  

--11:00: Konferencja Capital Park nt. rozpoczęcia ArtN

--11:30: Konferencja prasowa Selvity nt. wyników za III kw.

--12:00: Konferencja prasowa KGHM nt. wyników

--14:30: Konferencja prasowa ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego na 2-lecie rządu

--15:00: Konferencja prasowa ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka na 2-lecie rządu

 

CZWARTEK, 16 listopada

--I dzień Kongresu 590

--I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej - dzień II

--09:30: Konferencja prasowa Redana nt. wyników za III kw.  

--10:00: Konferencja prasowa Getin Noble Banku nt. wyników

--11:00: Gaz-System, NCBR i PGNiG: Prezentacja programu INGA i Panel dyskusyjny podczas Kongresu 590

--12:00: Konferencja prasowa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pt. "Dobre 2 lata"

--14:00: Spotkanie Monnari Trade nt. planów spółki

 

PIĄTEK, 17 listopada

--II dzień Kongresu 590

--10:00: Konferencja prasowa JSW nt. wyników

--14:00: GUS opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za październik 2017 roku.

 

PONIEDZIAŁEK, 20 listopada

 

--V Europejski Kongres Mobilności Pracy, dzień I

--10:00: Konferencja prasowa Wieltona nt. wyników

--14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego w okresie I-X 2017 r. , wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej, dynamikę produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, dynamikę sprzedaży detalicznej za październik 2017 r.

 

WTOREK, 21 listopada

--Jednodniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

--V Europejski Kongres Mobilności Pracy, dzień II

--09:30: Spotkanie Asseco Poland nt. wyników

--10:00: Konferencja prasowa LPP nt. wyników za III kw.    

--11:30: Konferencja prasowa Varroc Lighting Systems nt. nowej inwestycji

--14:00: GUS opublikuje wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-IX 2017 r.

 

ŚRODA, 22 listopada

--Kongres Bankowości Detalicznej, dzień I

--10:00: Spotkanie prasowe SimplyLease nt. nowego produktu

--14:00: GUS opublikuje Koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach, koniunkturę konsumencką w listopadzie 2017 r.

(ISBnews)