Zysk netto Vistula Group wzrósł r/r do 6,28 mln zł w III kw. 2017 r.

ISBNews
15.11.2017 08:13
A A A


Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Vistula Group odnotowała 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,65 mln zł wobec 6,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 157,35 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 136,65 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartale 2017 roku wyniosły 96 mln zł i były o 13,9 mln zł (tj. o 16,9%) wyższe od przychodów osiągniętych za okres III kwartału 2016 roku. Marża brutto ze sprzedaży segmentu odzieżowego zmniejszyła się o 0,8 pkt proc. r/r do poziomu 50,2%. Vistula Group w ramach segmentu odzieżowego uzyskała 1,5 mln zł zysku netto w III kwartale 2017 roku, co oznacza wzrost o 45% r/r, podano w raporcie.

"Przychody w grupie kapitałowej w III kwartale 2017 roku w segmencie jubilerskim wyniosły 61,4 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w III kwartale 2016 roku o 6,8 mln zł (12,5%). Wzrost sprzedaży segmentu jubilerskiego został osiągnięty poprzez wzrost powierzchni sprzedaży, a także dzięki poprawie zatowarowania salonów, co pozytywnie wpłynęło na dynamikę sprzedaży z 1 m2" - czytamy dalej.

Marża brutto wzrosła o 2,9 pkt proc. r/r i wyniosła 52,9% w III kwartale 2017 roku. Na jej wzrost znaczący wpływ miała zmiana struktury sprzedaży asortymentu. Wynik netto segmentu jubilerskiego w III kwartale 2017 roku wyniósł 4,8 mln zł w stosunku do 3 mln zł w III kwartale 2016 roku, podała także spółka.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 19,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 465,44 mln zł w porównaniu z 410,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 8,31 mln zł wobec 8,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zwiększyła się do 31,9 tys. m2. Wzrost powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 12% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 5%" - czytamy dalej w raporcie.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 389 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler, W.Kruk, podano także.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)