UOKiK przedłużył postępowanie ws. połączenia Vistula Group i Bytom o 4 miesiące

ISBNews
15.11.2017 08:34
A A A


Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o 4 miesiące postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Vistula Group i Bytom w sprawie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, podały Vistula Group i Bytom w odrębnych komunikatach. Vistula ocenia, że termin połączenia spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r.

"W związku z wydanym postanowieniem postępowanie zostało skierowane do drugiej fazy, w której prezes UOKIK może przeprowadzić badanie rynku. Skierowanie postępowania do drugiej fazy wpływa na czas trwania procedury połączenia" - czytamy w komunikacie.

Vistula Group i Bytom złożyły wniosek o zgodę na połączenie do UOKiK 5 września.

"Spółka dominująca aktywnie uczestniczy w procesie uzyskania zgody na połączenie ze strony prezesa UOKiK oraz w pracach nad zatwierdzeniem memorandum informacyjnego w KNF. Według oceny spółki dominującej, ze względu na obowiązki uzyskania decyzji administracyjnych ww. instytucji, a w kolejnym kroku zwołania walnego zgromadzenia spółki dominującej, oddala się prawdopodobieństwo dokonania połączenia spółek w terminie do końca bieżącego roku, a kolejnym możliwym terminem jest koniec I kwartału 2018 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym Vistuli.

W połowie września Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,82 akcji Vistuli.

Pod koniec sierpnia Vistula podała, że jej zamiarem jest doprowadzenie do podpisania planu połączenia z Bytomiem w ciągu dwóch tygodni. Doradca obu spółek oszacował parytet wymiany akcji na 0,77-0,87.

Na początku czerwca br. zarządy Vistula Group i Bytom podjęły uchwały w sprawie zamiaru połączenia spółek. Jak wówczas informowano, połączenie ma zostać przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Bytomia (spółka przejmowana) na Vistula Group (spółka przejmująca) w zamian za akcje Vistula Group.

Zarówno Bytom, jak i Vistula Group specjalizują się w projektowaniu oraz sprzedaży detalicznej, markowej odzieży męskiej w salonach własnych i franczyzowych na terytorium Polski. Dodatkowo, Vistula Group poprzez swoje spółki zależne prowadzi sprzedaż odzieży damskiej oraz luksusowej biżuterii i zegarków.

(ISBnews)