Vistula Group: Dwucyfrowy wzrost sprzedaży, spadek marży o 0,5 pkt proc. w br.

ISBNews
15.11.2017 08:31
A A A


Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Vistula Group liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym w 2017 r. oraz mniejszy niż oczekiwano wcześniej spadek marzy brutto - o 0,5 pkt proc., podała spółka. Planowane wydatki inwestycyjne w całym 2017 r. mają wynieść ok. 17 mln zł, a w 2018 r. - ok. 20 mln zł.

"W IV kwartale grupa kapitałowa spółki będzie kontynuować starania o uzyskanie na koniec bieżącego roku istotnego wzrostu skonsolidowanego zysku netto oraz generowanej EBITDA, na poziomie zbliżonym do bieżącego konsensusu rynkowego, który przekracza cele wyznaczone przez aktualny program motywacyjny zakładający osiągnięcie w 2017 roku skonsolidowanego zysku netto w kwocie co najmniej 33 mln zł oraz przynajmniej 60 mln zł skonsolidowanej EBITDA" - czytamy w raporcie kwartalnym.

W IV kwartale br. grupa oczekuje utrzymania zbliżonego tempa wzrostu do zanotowanego w bieżącym roku na wszystkich poziomach wyniku finansowego.

"W całym roku 2017 oczekujemy wypracowania dwucyfrowej dynamiki sprzedaży w związku z dynamicznym rozwojem stacjonarnej sieci sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem modelu franczyzowego. Równie ważnym celem będzie istotny wzrost efektywności sprzedaży z m2, maksymalne wykorzystanie rosnącego potencjału sklepów internetowych oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej w zakresie kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 465,44 mln zł w porównaniu z 410,42 mln zł rok wcześniej.

Stałym celem strategii rozwojowej grupy jest systematyczna poprawa poziomu obsługi klienta oraz doskonalenie oferty produktowej pod względem walorów użytkowych, atrakcyjności wzornictwa oraz różnorodności asortymentowej, podano także.

"Grupa kapitałowa oczekuje realizacji wyższej marży brutto w 2017 roku w stosunku do planów z początku roku. Spadek marży w całym 2017 roku powinien wynieść około 0,5 pkt proc." - napisano także w raporcie.

Wiosną spółka spodziewała się spadku marży brutto w tym roku o 1-1,5 pkt proc.

"W odniesieniu do stacjonarnej sieci dystrybucji detalicznej zamierzamy osiągnąć w bieżącym roku łączną liczbę 412 salonów wszystkich marek odzieżowych oraz segmentu jubilerskiego. W ramach planów inwestycyjnych na rok 2017 planowane jest uruchomienie 46 nowych salonów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni ponad 2700 m2 netto, co zapewni wzrost powierzchni sprzedaży netto Grupy o ok. 9 %. W okresie IV kwartału 2017 roku w segmencie odzieżowym planowane jest uruchomienie 4 salonów własnych i 12 salonów franczyzowych netto o łącznej powierzchni około 840 m2. W ramach segmentu jubilerskiego w okresie IV kwartału 2017 roku planowane jest uruchomienie 5 salonów własnych i 2 salonów franczyzowych o łącznej powierzchni około 500 m2. Łączne nakłady finansowe w roku 2017 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej grupy kapitałowej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych lokalizacjach wyniosą około 17 mln zł" czytamy też w raporcie.

Na koniec III kwartału 2017 roku powierzchnia stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej wyniosła 31,9 tys. m2 i była wyższa o 10% od powierzchni sprzedaży detalicznej na koniec września 2016 roku. W okresie III kwartału 2017 roku w ramach grupy w segmencie odzieżowym otwarto pięć salonów franczyzowych oraz dwa salony własne netto, co zapewniło wzrost łącznej powierzchni o 2,6 tys. m2 netto w stosunku do III kwartału 2016 roku. W segmencie jubilerskim w okresie III kwartału 2017r. otwarto trzy nowe salony netto, w tym pierwszy salon w modelu franczyzowym, co zapewniło wzrost łącznej powierzchni o 0,4 tys. m2 netto w stosunku do III kwartału 2016 roku.

"Celem grupy kapitałowej jest utrzymanie dynamicznego wzrostu organicznego również w 2018 roku. Wzrost powierzchni w 2018 roku powinien wynieść około 9% w stosunku do roku 2017 i osiągnąć poziom ponad 36 tys. m2. Planowane wydatki inwestycyjne na 2018 rok to około 20 mln zł" - czytamy dalej w materiale.

Na koniec trzeciego kwartału 2017 roku grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 389 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler, W.Kruk.

Vistula Group S.A. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 598,6 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)