GDDKiA pozwala konsorcjum PBG na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki

ISBNews
15.11.2017 08:57
A A A


Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary umownej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki. 

Według komunikatu, pozew został złożony z tytułu odstąpienia od umowy pn. "Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do około 537+550", realizowanego przez konsorcjum, w skład którego wchodzili pozwani. 

"Łączna kwota dochodzonego roszczenia określona została na kwotę 264 875 107 zł, w tym powód żąda zasądzenia od PBG kwoty głównej kary umowy w wysokości 176 361 140,69 zł oraz solidarnie od wszystkich pozwanych skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w kwocie 88 513 965,38 zł, wszystkie kwoty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia powództwa do dnia zapłaty" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki stoi na stanowisku, że roszczenie nie jest zasadne, a spółka wraz pozostałymi konsorcjantami dochodzi od GDDKiA roszczeń w kwocie 508 041 844,73 zł odrębnym pozwem, zaznaczono w informacji.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)