Zapisy na obligacje detal. serii B PKN Orlen warte 200 mln zł ruszą 22 listopada

ISBNews
16.11.2017 08:30
A A A


Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Zapisy na obligacje serii B PKN Orlen, przeznaczone dla inwestorów indywidualnych zaplanowano na 22 listopada - 6 grudnia br., a wartość emisji ustalono na 200 mln zł, poinformowała spółka.

"1. Okres przyjmowania zapisów na obligacje: od 22 listopada 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku
2. Termin przydziału obligacji: 8 grudnia 2017 roku
3. Przewidywany dzień emisji: 20 grudnia 2017 roku
4. Dzień ostatecznego wykupu: 8 grudnia 2022 roku
5. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2 000 000
6. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200 000 000 zł
7. Oprocentowanie: zmienne
8. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1%
9. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
10. Rating programu emisji obligacji: A (pol)
11. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w ostatecznych warunkach oferty obligacji" - czytamy w komunikacie.

Druga seria obligacji PKN Orlen, poprzez sposób przydziału nadal promuje mniejszych inwestorów, ale jednocześnie daje możliwość zakupu papierów dłużnych większym uczestnikom rynku. Zastosowany mechanizm przewiduje przyjęcie zapisów mniejszych lub równych 1 tys. sztuk papierów dłużnych w całości oraz przydzielenie gwarantowanych 1 tys. sztuk obligacji wszystkim, którzy złożą większe zapisy. Zapisy powyżej tej granicy będą redukowane proporcjonalnie, podkreślono w komunikacie.

"W pamięci mamy ponad dwukrotnie wyższy popyt na papiery dłużne Koncernu w przypadku serii A, dlatego zdecydowaliśmy się uplasować kolejne 2 mln obligacji na podobnych, atrakcyjnych warunkach. Przy tej emisji nadal zapewniamy możliwość zapisania się na obligacje bez obaw o wcześniejsze zakończenie okresu subskrypcji, co daje czas na podjęcie decyzji  mniej doświadczonym inwestorom" - powiedział prezes Wojciech Jasiński, cytowany w komunikacie.

W ramach pierwszej serii programu emisji papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych, łączna wartość złożonych zapisów na obligacje serii A wyniosła ponad 429 mln zł. To dwukrotnie więcej niż całkowita wartość emisji serii A tj. 200 mln zł. Inwestorzy mają możliwość sprzedaży oraz kupna tych walorów na rynku Catalyst.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za III kw. 2017 roku, wynosi 20 111 mln zł, przypomniano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)