Strata netto 11bit studios to 0,83 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej

ISBNews
16.11.2017 17:48
A A A


Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - 11bit studios odnotowało 0,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,73 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 5,23 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 0,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11,44 mln zł w porównaniu z 17,51 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I-III kwartału 2017 roku Grupa 11 bit studios S.A. zanotowała ponad 11,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i prawie 3,6 mln zł wyniku EBITDA. Obie pozycje były gorsze niż w analogicznym okresie 2016 roku. Spadek przychodów i wyniku EBITDA, rok do roku, wynikał z wysokiej bazy porównawczej oraz z faktu, że naszym głównym źródłem przychodów nadal jest gra ?This War of Mine", której premiera, w wersji na komputery PC, miała miejsce trzy lata temu. Żeby podtrzymać monetyzację ?TWoM" zamierzamy wydać kolejne dodatki do gry (DLC). Pierwszy epizod z serii ?TWoM: Series" ? ?Father's Promise", zadebiutował 14 listopada. Początki jego sprzedaży są bardzo obiecujące co potwierdza, że wydawanie DLC do ?TWoM", z uwagi na liczne grono fanów tego tytułów, jest dobrą decyzją biznesową"- czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy. 

Negatywnie na wyniki Grupy w bieżącym roku wpływały koszty finansowe wynikające z konieczności przeszacowania wartości posiadanych przez Grupę aktywów pieniężnych, które do niedawna w zdecydowanej większości denominowane były w walutach obcych. Wspomniane koszty finansowe wyniosły blisko 3 mln zł przez co Grupa zakończyła pierwsze trzy kwartały stratą netto rzędu 0,42 mln zł. Odpisy miały głównie niegotówkowy charakter i były pochodną zmian na międzynarodowych rynkach walutowych (istotnego umocnienia PLN wobec USD i EUR), na które Grupa nie ma wpływu, podkreślono. 

"Papierowa strata netto poniesiona przez Grupę w I-III kwartale 2017 roku nie miała żadnego znaczenia dla jej kondycji finansowej. Grupa cały czas generowała wysokie, pozytywne przepływy z działalności operacyjnej. W konsekwencji, mimo dynamicznego zwiększania zatrudnienia oraz ponoszonych sporych wydatków na produkcję gier i rozwój działalności wydawniczej, zasoby gotówkowe Grupy na koniec września 2017 roku przekraczały 29,4 mln zł , czyli pozostawały na rekordowym w historii Grupy poziomie" - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 0,56 mln zł wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)