MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło szac. o 0,9% m/m do ok. 932 mld zł w X

ISBNews
20.11.2017 15:43
A A A


Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2017 r. spadło o 0,9% m/m do ok. 932 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

"Według szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec października 2017 r. wyniosło ok. 932,0 mld zł, co oznaczało spadek o 8,7 mld zł (-0,9%) m/m i wzrost o 3,3 mld zł (0,4%) wobec końca 2016 r. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

? dług krajowy: ok. 637,9 mld zł,

? dług w walutach obcych: ok. 294,1 mld zł (tj. 31,6% całego długu SP)" - czytamy w komunikacie.

Resort podał też, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września 2017 r. wzrosło o 0,5% m/m do 940,73 mld zł, podało Ministerstwo Finansów.

"Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec września 2017 r. wyniosło 940.729,2 mln zł, co oznaczało:

? wzrost o 4.227,7 mln zł (0,5%) we wrześniu 2017 r.

? wzrost o 12.063,0 mln zł (1,3%) wobec końca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Wzrost zadłużenia we wrześniu 2017 r. był głównie wypadkową:

? finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+1,2 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+1,1 mld zł);

? osłabienia złotego (+3,6 mld zł) - o 1,1% wobec euro, 1,9% wobec USD, 1,2% wobec CHF, 0,1% wobec JPY i o 1,2% wobec CNY;

? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-1,1 mld zł).

"Wzrost zadłużenia od początku 2017 r. był głównie wypadkową:

? ujemnych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (-12,4 mld zł);

? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+32,2 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;

? umocnienia złotego (-15,7 mld zł) ? o 2,6% wobec euro, 12,6% wobec USD, 8,6% wobec CHF, 9,3% wobec JPY oraz o 8,6% wobec CNY" - czytamy dalej.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) we wrześniu 2017 r. zwiększyło się o 1 mld zł do 643,19 mld zł, co było głównie wynikiem:

? dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +0,2 mld zł):

? zwiększenia stanu depozytów (+0,6 mld zł).

We wrześniu 2017 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 3,3 mld zł do 297,54 mld zł, co było wypadkową:

? ujemnego salda emisji długu (-0,3 mld zł):

? osłabienia złotego (+3,6 mld zł).

Od początku 2017 r. zadłużenie krajowe SP wzrosło o 34 mld zł. W tym samym okresie zadłużenie nominowane w walutach obcych zmniejszyło się o 21,9 mld zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0 mln zł we wrześniu, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 605,11 mld zł (0% m/m i wzrost o 4,9% od grudnia 2016 r.).

"We wrześniu 2017 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 51,8%, co oznaczało spadek o 0,3 pkt proc. m/m i o 1,6 pkt proc. względem końca 2016 r. Spadek udziału we wrześniu był przede wszystkim wypadkową zmniejszenia zaangażowania inwestorów zagranicznych w krajowych SPW, przy jednoczesnym wzroście portfela w przypadku inwestorów krajowych oraz osłabienia złotego" - czytamy także w komunikacie.

(ISBnews)