Fabryka Konstrukcji Drewnianych chce przejść na rynek główny GPW

ISBNews
20.11.2017 16:19
A A A


Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) rozpoczęła prace zmierzających do zmiany rynku notowań akcji z z rynku NewConnect (NC), na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, poinformowała spółka.

"W ramach tych działań zarząd zamierza:
- zawrzeć umowy z domem maklerskim i innymi doradcami, którzy wesprą spółkę, w tym przygotują prospekt emisyjny,
- ubiegać się o dofinansowanie w ramach (...) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020,
- wprowadzić do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia punkt przewidujący głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie istniejących akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym (...)" - czytamy w komunikacie.

Głównym obszarem działalności Fabryki Konstrukcji Drewnianych jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli. W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo- produkcyjnych. Akcje spółki od marca 2013 r. są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)