Zysk netto Atlas Estates wzrósł r/r do 17,53 mln euro w III kw. 2017 r.

ISBNews
20.11.2017 18:10
A A A


Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - Atlas Estates odnotował 17,53 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,51 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,34 mln euro wobec 1,27 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,54 mln euro w III kw. 2017 r. wobec 7,38 mln euro rok wcześniej.

"Kluczowym strategicznym celem inwestycyjnym, który spółka stara się nieustannie realizować, jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. W sierpniu 2017 r. dokonano całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego na finansowanie projektu deweloperskiego realizowanego w Warszawie - Apartamenty przy Krasińskiego II . Spłata była możliwa dzięki wysokiemu poziomowi przedsprzedaży w ramach tej cieszącej się znacznym powodzeniem inwestycji. Ponadto we wrześniu 2017 r. Grupa sfinalizowała zawartą z Erste Group Bank AG umowę, która spowodowała znaczące obniżenie zadłużenia bankowego grupy. Do tego sukcesu przyczynił się częściowo fakt że ostatnia rata płatna na rzecz Erste Bank została sfinansowana z nowego kredytu pozyskanego na projekt Millenium Plaza. Obecnie spółka koncentruje swoje wysiłki na ukończeniu fazy planowania dla projektu Apartmenty Nakielska - kolejnej inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez grupę w Warszawie" - podano w raporcie.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 18,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,51 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 25,76 mln euro w porównaniu z 24,3 mln euro rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynkach finansowych, priorytetem jest dla nas poprawa płynności, zapewnienie sobie dostępu do kapitału i nabywanie nowych gruntów pod inwestycje. Osiągnięcie tych celów ma szczególne znaczenie dla grupy, ponieważ stanowi podstawę działań podejmowanych w celu ukończenia obecnie realizowanych inwestycji, a jednocześnie sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności" - czytamy w liście przewodniczącego rady dyrektorów Marka Chasey'a.

"Po zakończeniu restrukturyzacji finansowej zadłużenia w Erste Group Bank AG grupa po raz pierwszy od 2008 r. wykazała nadwyżkę salda aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Mając na uwadze bieżący rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce, spółka może obecnie skoncentrować się na intensyfikacji działań sprzedażowych w odniesieniu do inwestycji mieszkaniowych w Warszawie, a także na optymalizacji działalności operacyjnej w odniesieniu do aktywów generujących dochód i hoteli grupy" - dodał. 

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)