MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

ISBNews
21.11.2017 10:19
A A A


Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) dokonało wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie private placement. Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro, podał resort.

"Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro. Zmienny kupon w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marże 45pb będzie płacony kwartalnie. Cena emisyjna wyniosła 100,723% wartości nominalnej. Równocześnie z emisją przeprowadzono zabezpieczającą transakcję swapową, zmieniającą stopę zmienną na stałą. MF otrzyma kwartalne płatności odpowiadające zmiennym płatnościom odsetkowym oraz roczne płatności w wysokości 0,15% wartości nominalnej emisji. W efekcie osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15%" - czytamy w komunikacie.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Jej organizatorem był Barclays Bank PLC.

"Przeprowadzona transakcja (emisja obligacji w euro + swap zabezpieczający) potwierdza bardzo wysoką wiarygodność kredytową Polski jako emitenta obligacji na rynkach międzynarodowych. Uzyskany w wyniku transakcji koszt finansowania dla budżetu państwa jest ujemny, co oznacza, że transakcja ta nie tylko nie rodzi po stronie budżetu żadnych kosztów odsetkowych, a wręcz przeciwnie - zamiast kosztów generuje dochody budżetowe" - napisał wiceminister finansów Piotr Nowak w komentarzu do transakcji.

(ISBnews)