BGK otrzymał 155 wniosków na utworzenie 3,96 tys. mieszkań we wrześniu

ISBNews
21.11.2017 13:01
A A A


Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wpłynęło we wrześniu 155 wniosków na utworzenie 3 960 mieszkań w dwóch rządowych programach mieszkaniowych. Finansowanie, o które starają się jednostki samorządu terytorialnego, spółki gminne, TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe wynosi ponad 380 mln zł,  podał bank. 

"W jesiennej edycji pierwszego z programów, wspierającego budownictwo socjalne i komunalne, do BGK wpłynęły 104 wnioski o łącznej wartości ponad 111 mln zł. Powstanie dzięki nim 1 660 mieszkań dla najuboższych, w tym: 750 mieszkań komunalnych, 890 lokali socjalnych, 8 mieszkań chronionych i 12 miejsc w domach dla bezdomnych. Większość, bo aż 101 wniosków złożyły gminy, dwa wnioski wpłynęły od spółek gminnych, a jeden z powiatu" - czytamy w komunikacie. 

Najbardziej aktywnymi w tej edycji programu tworzenia mieszkań socjalnych, komunalnych, chronionych, domów dla bezdomnych i noclegowni okazały się województwa: śląskie (30% mieszkań objętych wnioskami) i zachodniopomorskie (10% mieszkań objętych wnioskami).

Obecnie bank sprawdza poprawność złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym. Pula środków do wykorzystania w tej edycji wynosi 75 mln zł. 

BGK zakończył również nabór wniosków do drugiego programu - społecznego budownictwa czynszowego (SBC) , który podobnie jak program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego stanowi element pakietu Mieszkanie Plus, a także Narodowego Programu Mieszkaniowego.

"We wrześniu 37 wnioskodawców złożyło 51 wniosków o udzielenie kredytów preferencyjnych na łączną kwotę blisko 270 mln zł. Udzielenie przez BGK finansowania w pełnej wnioskowanej kwocie pozwoliłoby na wybudowanie ok. 2 300 mieszkań o łącznej wartości prawie 0,5 mld zł" - powiedział dyrektor w BGK Dariusz Stachera, cytowany w komunikacie. 

BGK poinformował, że w ramach programu SBC, jako składnika pakietu M+, podpisał już prawie 40 umów kredytu na łączną kwotę przekraczającą 180 mln zł, obejmujących budowę prawie 1 700 mieszkań. Kolejne umowy zawierane są na bieżąco. Pierwsi najemcy wprowadzili się już do swoich mieszkań - w Krośnie, Tomaszowie Mazowieckim, Zielonej Górze, Rudzie Śląskiej, Jelczu-Laskowicach oraz Wrocławiu.

Kolejny nabór wniosków w programie SBC zostanie najprawdopodobniej przeprowadzony w marcu 2018 r. Ma to umożliwić obecnie nowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów, które w miejsce jednej, wrześniowej edycji w każdym roku wprowadza dwa nabory wniosków, podano także.

Dotychczas BGK przyznał beneficjentom bezzwrotne dotacje w łącznej wysokości ponad 945 mln zł, co pozwoliło na realizację 1 382 przedsięwzięć mieszkaniowych o łącznej wartości ponad 2,87 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

(ISBnews)