GDDKiA podpisała umowę na fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy

ISBNews
22.11.2017 10:49
A A A


Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę 2,5-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy z węzłem Zakręt, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Koniec robót zaplanowano na marzec 2021 r.

"Węzeł Zakręt to strategiczny element układu komunikacyjnego wokół stolicy. Dzięki niemu z budowanej właśnie Południowej Obwodnicy Warszawy, której oddanie do ruchu jest planowane w II połowie 2020 r., będzie można bez przeszkód pojechać w kierunku Lublina i Terespola, a docelowo także w kierunku Białegostoku" - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz, cytowany w komunikacie.

Wykonawcą inwestycji jest Warbud. Wartość zadania wynosi 225 mln zł, a czas realizacji to 34 miesiące od dnia podpisania umowy, czyli do marca 2021 r. (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca), podano również.

"Odcinek, na którego budowę została zawarta umowa, stanowi jeden z kluczowych fragmentów Warszawskiego Węzła Drogowego. Umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8, docelowo droga ekspresowa S8), Lublina (droga krajowa nr 17 - docelowo droga ekspresowa S17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S2 w. Konotopa ? Puławska oraz planowany odcinek w. Puławska - w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa na autostradzie A2" - czytamy dalej.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 2,5-km odcinek drogi ekspresowej, węzeł Zakręt, kładki dla pieszych, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, podano także.

"Budowa drogi S17 na tym odcinku polegać będzie na przebudowie istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej - przebudowa jezdni istniejącej wraz ze wzmocnieniem nawierzchni do 11,5 t/oś, dobudowa drugiej jezdni, ograniczenie dostępności poprzez budowę dwupoziomowych węzłów, wiaduktów nad trasą ekspresową w ciągach dróg poprzecznych oraz budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego" - czytamy.

Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Zakręt - węzeł Lubelska (bez węzła) stanowić będzie element Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez powiat miński, na terenie gminy Sulejówek, Wiązowna oraz na terenie dzielnicy Warszawa-Wesoła. Projektowany odcinek drogi ekspresowej S17 przebiega częściowo po nowym śladzie oraz wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 17, podsumowano.

(ISBnews)