Forum Energii: Większość systemów ciepłowniczych nie ma statusu sys. efektywnych

ISBNews
23.11.2017 12:06
A A A


Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Większość systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych. Tymczasem wszystkie takie systemy muszą uzyskać status systemów efektywnych w rozumieniu dyrektywy o efektywności energetycznej, inaczej nie będą mogły korzystać ze wsparcia ze środków unijnych, wynika z raportu "Transformacja ciepłownictwa 2030. Małe systemy ciepłownicze" Forum Energii.

"Wszystkie systemy ciepłownicze w Polsce muszą uzyskać status systemów efektywnych w rozumieniu dyrektywy o efektywności energetycznej. Inaczej nie będą mogły korzystać ze wsparcia ze środków unijnych. System efektywny to taki, który korzysta z w znacznym stopniu ze źródeł odnawialnych i kogeneracji. Według nas jest to możliwe do roku 2030" - powiedziała prezes Joanna Maćkowiak Pandera, cytowana w komunikacie.

Z raportu Forum Energii wynika, że istnieją możliwości efektywnej kosztowo transformacji ciepłownictwa, tylko rząd już teraz powinien podejmować działania - mając na uwadze perspektywę roku 2030, gdyż 87,5% (463 z 529) wszystkich systemów ciepłowniczych w Polsce nie posiada statusu systemów efektywnych, podano także.

"Celem tej transformacji powinny być przede wszystkim: dostarczenie ciepła dla obywateli po umiarkowanej cenie i poprawa jakości powietrza" - czytamy dalej.

Podejmując odpowiednie działania, Polska będzie w stanie ograniczyć emisje CO2 o ponad 40%  z tego sektora do 2020 r., dodano.

"Przyłączanie nowych budynków do sieci ciepłowniczych to rozwiązanie, które poprawia jakość powietrza i ogranicza emisję szkodliwych substancji. Jeżeli stare kotły węglowe w tych sieciach zostaną zastąpione np. nowymi kotłami na biomasę oraz źródłami kogeneracyjnymi zasilanymi gazem, emisje CO2 spadną w ciepłownictwie o 40-43% do roku 2030. Polska będzie miała szansę zrealizować europejskie zobowiązanie ograniczania emisji" - czytamy również.

W pierwszym etapie transformacji systemów cieplnych do szerokiego stosowania odpowiednie będą kotły na biomasę (lub RDF) i kogeneracja na gazie. Geotermia i ciepło odpadowe zostaną wykorzystane jedynie w szczególnych przypadkach, jeżeli pozwolą na to lokalne warunki techniczno-ekonomiczne. Natomiast panele słoneczne z magazynami energii będą stosowane po przeprowadzeniu procesów termorenowacyjnych budynków i po przejściu na instalacje niskotemperaturowe, podano także.

"Forum Energii przewiduje, że przy dobrze zaplanowanych działaniach udział kosztów ponoszonych na cele grzewcze w budżetach rodzinnych nie zmieni się. Co prawda, modernizacja i wzrost jakości usług mogą podnieść jednostkowe ceny ciepła, jednak z roku na rok rośnie realny dochód gospodarstw domowych. Ważna będzie poprawa efektywności energetycznej  budynków, co pozwoli zmniejszyć koszty transformacji, poprawić jakość powietrza i ograniczyć emisje CO2. Jednocześnie ważne będzie wprowadzenie dodatków energetycznych dla najuboższych. Istotą tego programu powinno być zapewnienie, że Polacy o najniższych dochodach nie będą mieli problemu w zaopatrzenie w dobro podstawowe jakim jest ciepło" - czytamy również.

Analiza Forum Energii pokazuje możliwą ścieżkę transformacji ciepłownictwa do roku 2030. Nie obejmuje ona całego ciepłownictwa, a jedynie krytyczny obszar małych i średnich systemów ciepłowniczych -  źródła o mocy 1-50 MW w systemach nieefektywnych. Modernizacja ciepłownictwa to wieloletni proces wymagający dużych nakładów - łącznie 13-14 mld zł, podsumowano.

Forum Energii to think tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej energetyki.

(ISBnews)