Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
23.11.2017 18:17
A A A


Ciech podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia fazy przygotowawczej budowy zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, w miejscowości Stassfurt, poinformowała spółka. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln euro, a ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu kilku najbliższych kwartałów. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na mBank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank.  

Termin debiutu NanoGroup na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) został przesunięty z piątku, 24 listopada z powodu przedłużenia formalnego procesu dopuszczenia akcji do obrotu, podała spółka. NanoGroup liczy, że zadebiutuje 4 listopada. 

Trwają analizy dotyczące struktury finansowania projektu budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka w kontekście negocjowanego z Komisją Europejską kształtu rynku mocy, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik.

Enea planuje podjąć decyzję korporacyjną w sprawie budowy bloku zgazowania węgla koło Bogdanki pod koniec 2018 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik.

CwMedia, właściciel serwisu CDA.pl i CDA Premium, wyemituje maksymalnie 1 mln akcji zwykłych serii C przy cenie emisyjnej 5,5 zł za akcję i planuje debiut na NewConnect na początku 2018 r, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka spodziewa się kilkuprocentowego wzrostu cen węgla w przyszłym roku, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

Medinice, spółka z branży MedTech, chce zadebiutować na NewConnect najpóźniej w I kwartale 2018 roku. Spółka szacuje swoje potrzeby inwestycyjne na 10-20 mln zł, poinformował prezes Sanjeev Choudhary. Medinice liczy, że w przyszłym roku będzie gotowy do komercjalizacji Pacepress - innowacyjnego opatrunku uciskowego stosowanego przez pacjentów po implantacji urządzeń medycznych w celu zapobiegania komplikacjom krwotocznym.

Enea podtrzymuje, że cała grupa zrealizuje ponad 4 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2017 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że w tym roku zrealizuje nakłady inwestycyjne w wysokości niewiele poniżej planowanych 386 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

Zaktualizowana prognoza wyników Apatora na 2017 r. uwzględnia "wiedzę i założenia dotyczące IV kwartału", poinformowali członkowie zarządu, pytani o spodziewane wykonanie nowej prognozy. Spółka zastanawia się, czy w przyszłym roku będzie kontynuowała publikowanie prognoz. Apator pracuje też nad zmianami w strategii i nie planuje akwizycji.

Lubelski Węgiel Bogdanka zakłada, że wyprodukuje 9 mln ton węgla w 2017 r., a uzysk na koniec roku utrzyma się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w okresie I-III kw., poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

Apator spodziewa się, że w 2018 r. odnotuje spadek przychodów r/r w obszarze opomiarowania energii elektrycznej, utrzymanie lub spadek przychodów w opomiarowaniu gazu i wzrostu przychodów w opomiarowaniu wody i ciepła oraz w aparaturze łączeniowej, poinformował członek zarządu i dyrektor ds. finansowych Piotr Nowak.

Cognor dokonał przydziału 26,53 mln akcji oferowanych we wtórnej ofercie publicznej (SPO), podała spółka.

Sare prowadzi analizy rynkowe i rozmowy z potencjalnymi podmiotami w celu realizacji akwizycji, ale za wcześnie jest na ujawnienie szczegółów, wynika ze słów prezesa Dariusza Piekarskiego. Połączenie spółek z grupy Sare: Teletarget i Salelifter przyniesie pozytywny wpływ na wyniki w kolejnych kwartałach, dodał prezes.

Prime Bit Games (PBG), niezależne studio wchodzące w skład notowanej na rynku NewConnect Grupy Midven, jeszcze w listopadzie br. chce zamknąć emisję do blisko 1 mln zł akcji serii B i zadebiutować na NewConnect na przełomie I i II kwartału 2018 r., poinformował Midven. Spółka otrzymała m.in. na ten cel dotację z programu 4 Stock Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wspierającą małe i średnie firmy w dostępie do rynku kapitałowego.

"Serial Cleaner" zadebiutuje na Nintendo Switch 30 listopada, podał iFun4all, producent gry. Spółka w porozumieniu z Curve Digital, wydawcą gry, ma zapewnioną większą część przychodów ze sprzedaży "Serial Cleanera" na tej platformie.

Polska Spółka Gazownictwa - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - odnotowała 1 050 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2017 r. wobec 981,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cherrypick Games zadebiutuje na NewConnect w piątek, 24 listopada, podała spółka. 

Vivid Games odnotował 0,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka spadła o 10,1% r/r do 2 154 tys. ton w III kw. 2017 r., podała spółka. W okresie I-III kw produkcja wyniosła 6 712 tys. ton i była o 0,4% wyższa r/r.

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 73,9% r/r do 5,84 TWh w III kw. 2017 r., podała spółka. W okresie I-III kw. wytwarzanie wzrosło o 49,3% r/r do 15,18 TWh.

Mercor pozyskał zamówienia w wysokości ok. 29 mln zł w październiku 2017 r., co oznacza wzrost o 39% r/r, poinformowała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 31,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 45,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMS odnotował 1,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Griffin Premium RE.. odnotował 8,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa odnotowała 13,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 204,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 233,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Gobarto podjęła uchwałę ws. powołania Dariusza Formeli do zarządu spółki VI kadencji, powierzając mu ponownie pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

Basel Olten Pharm realizuje plan ekspansji zagranicznej, której celem jest m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów. W perspektywie dwóch lat spółka planuje debiut na głównym parkiecie warszawskiej GPW. W związku z dynamicznym rozwojem rynku zdrowia i urody Basel nie wyklucza przejęć w segmentach pokrewnych do kosmetycznego, poinformowała ISBnews dyrektor generalna Katarzyna Warzecha.

(ISBnews)