Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej dotyczącą m.in. KAS

ISBNews
24.11.2017 10:47
A A A


Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa dotyczącą m.in. działalności Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa wprowadza do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa dwie kategorie zmian.

Po pierwsze, do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dodano dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.

Po drugie, ustawa statuuje wyłączenia z zakresu stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

1)           niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2)           nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3)           zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych" - czytamy w informacji.

W ustawie określono także tryb udostępniania rzeczonych informacji dodając przepis, w myśl którego organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje stosowne zaświadczenie w tym zakresie. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub takiego dokumentu, organ podatkowy będzie zobowiązany do odmowy wydania zaświadczenia, podano także w materiale.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)