BOŚ Bank: W centrum uwagi w tym tygodniu dane dot. struktury PKB w III kw.

ISBNews
27.11.2017 12:20
A A A


Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Dla inwestorów krajowych w tym tygodniu istotne znaczenie będą miały m.in. publikacje ostatecznych danych dot. wzrostu PKB w III kw. oraz wstępnych danych dot. wskaźnika inflacji CPI w listopadzie, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). W centrum uwagi znajdą się zwłaszcza dane dot. inwestycji. Z rynków zagranicznych ważne będą informacje nt. reformy podatkowej w USA i sytuacji politycznej w Niemczech

"Nasza, bardziej ostrożna, prognoza wzrostu inwestycji może nieco studzić oczekiwania dot. zaostrzenia polityki pieniężnej, szczególnie wobec prognozowanego solidnego wzrostu listopadowego wskaźnika CPI w okolice celu inflacyjnego NBP (2,4-2,5% r/r). O ile publikowane w tygodniu bieżącym dane (szczególnie dot. inflacji) mogą mieć nieco większy wpływ na krajowy rynek niż większość publikacji danych, to w dalszym ciągu bardzo wyraźna retoryka Rady wskazująca na stabilizację stóp w miesiącach nadchodzących oraz perspektywa solidnego spadku inflacji na przełomie roku będą ten wpływ osłabiać" - czytamy w raporcie.

Ich zdaniem istotny wpływ na rynki będą miały również dane dotyczące wskaźników inflacji w USA oraz strefie euro.

"O ile grudniowa podwyżka stóp procentowych Fed jest praktycznie przesądzona, to dane dot. wskaźnika inflacji będą miały istotny wpływ na wydźwięk komunikatu FOMC i tym samym na ocenę średnioterminowych perspektyw polityki pieniężnej. Podtrzymujemy nasze oczekiwani jedynie umiarkowanego pozytywnego wpływu polityki fiskalnej w USA na wzrost gospodarczy w 2018 r. i przy utrzymującym się bardzo powolnym wzroście inflacji CPI niewielkiej skali zacieśnienia polityki pieniężnej Fed oraz utrzymania łagodnej polityki pieniężnej EBC" - czytamy dalej.

(ISBnews)